Dub letní v Červené Řečici

Quercus robur, dub letní (Fagaceae):

  • Výška stromu: 26 m (v roce 2007)
  • Obvod kmene: 620 cm
  • Šířka koruny: 18 m
  • Odhadované stáří: zhruba 450 let (v roce 2019)

Tento památný dub roste v katastru města Červená Řečice (okres Pelhřimov), na pomezí mokré louky a pole u silnice z Červené Řečice do Pelhřimova. Památným stromem byl prohlášen dne 24. 11. 1994.

Na místě dnešního značně zdevastovaného renesančního zámku z let 1555–77 původně stával gotický vodní hrad – od středověku vlastnili řečické panství pražští biskupové. K renesanční přestavbě však došlo v době, kdy byl celý areál ve vlastnictví šlechty (Šebestián Leskovec z Leskovce, královský rada a hejtman bechyňského kraje); dlužno zdůraznit, že červenořečický zámek náleží mezi nejhodnotnější reprezentanty české renesance – a to dokonce i přes jeho momentálně velmi neutěšený stav.
V druhé polovině 18. století se v okolí zámku (a především jihozápadně od něj) nacházela dosti rozsáhlá panská zahrada, která i v první polovině 19. století zasahovala ještě dobrých 130 metrů za Řečický potok. Výše nad zámkem se potom zvedá Šibenný vrch, jehož níže položené části se říkávalo „U Stinadel“. Po pravé straně silnice vedoucí k Pelhřimovu se už tehdy táhla úzká mokrá louka. Je pravděpodobné, že zmiňovaný památný dub stál vždy přesně na hranici panské zahrady a oné louky, je možné, že zde byl dokonce vysazen jako hraniční strom někdy v době přestavby zámku, tedy v druhé polovině 16. století. Starou zahradu v těchto místech už skoro nic nepřipomíná, její obrysy i dávno zaniklé zahradní cesty jsou trochu patrné leda z leteckých snímků. Je to místo jako stvořené pro nefalšovanou zahradnickou archeologii.

Dub letní v Červené Řečici
Dub letní v Červené Řečici
Dub letní v Červené Řečici
Dub letní v Červené Řečici
Dub letní v Červené Řečici

Fotografováno dne 19. 4. 2019.