Dub červený v Kostelci nad Černými lesy
Quercus rubra, dub červený (Fagaceae):

  • Výška stromu: asi 17 m (v roce 2010)
  • Obvod kmene: asi 330 cm
  • Šířka koruny: asi 20 m (v roce 2004)
  • Odhadované stáří: přibližně 160 let (v roce 2010)

Tento exemplář dubu červeného roste v Kostelci nad Černými lesy (okres Praha-východ), u silnice vedoucí z Kostelce do Přehvozdí, při okraji městských lesů. Byl vysazen kolem roku 1850, tedy v době, kdy patřilo černokostelecké panství Lichtenštejnům, dne 12. 7. 1994 byl prohlášen památným stromem. Památných stromů tohoto druhu u nás mnoho není, počet lokalit s jejich výskytem nepřekračuje dvě desítky.

Dub červený pochází z východní části Severní Ameriky, do Evropy byl přivezen koncem 17. století, v Čechách byl poprvé vysazen až v roce 1799 – nejstarší exempláře tohoto druhu u nás tedy mohou mít nanejvýše zhruba 220 let. Nejprve se objevoval v parcích, později se stal rovněž součástí porostů lesních, je totiž poměrně odolný vůči znečištění ovzduší, lépe než středoevropské duby snáší zastínění. V současnosti je však na jeho přítomnost v našich lesích nahlíženo spíše negativně, jeho vliv na snižování kvality lesních půd je sice poměrně slabý, nicméně patrný. Navíc jeho šíření může mít až invazivní charakter.
Dub červený v Kostelci nad Černými lesy
Dub červený v Kostelci nad Černými lesy
Dub červený v Kostelci nad Černými lesy
Dub červený v Kostelci nad Černými lesy
Dub červený v Kostelci nad Černými lesy
Fotografováno dne 14. 10. 2018.