Dub letní v Dienzenhoferových sadech
Quercus robur, dub letní (Fagaceae):

  • Výška stromu: 20 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: 375 cm
  • Šířka koruny: 23 m
  • Odhadované stáří: uvádí se 160 let, mohl by být ale i mladší, snad okolo 120 let (v roce 2018)

Dominanta Dienzenhoferových sadů, které najdeme v předmostí Jiráskova mostu na Smíchově. Dne 17. 2. 2005 byl vyhlášen památným stromem.

Do roku 1898 se na tomto místě nacházela stará smíchovská univerzitní botanická zahrada. Byla však opakovaně zaplavována nedalekou Vltavou, proto byla přemístěna dále do města, na místo dnešní zahrady Na Slupi. Terén ve staré zahradě byl následně v rámci protipovodňových opatření vyvýšen, vzniklo celé Ferdinandovo nábřeží, na volných parcelách byly postaveny činžovní domy a v místě dnešních Dienzenhoferových sadů byl zřízen Ferdinandův sad. Nelze tedy vyloučit, že strom byl vysázen až po těchto terénních zásazích. Přesto je tento strom nejryzejším živým symbolem nejstarší pražské univerzitní botanické zahrady.
Dub letní v Dienzenhoferových sadech
Dub letní v Dienzenhoferových sadech
Dub letní v Dienzenhoferových sadech
Dub letní v Dienzenhoferových sadech

Fotografováno dne 1. 9. 2016.