Dub v Hrbově

Quercus petraea, dub zimní (Fagaceae):

  • Výška stromu: 22 m (2019)
  • Obvod kmene: 440 cm (2009)
  • Odhadované stáří: 230 let (2019)

Tento dub roste na jižním okraji obce Hrbov u Polné (okres Jihlava), stojí poblíž cesty na přístupném pozemku za domem čp. 15. V roce 2001 byl u něj proveden zdravotní řež a koruna byla svázána vazbou systému COBRA. V době návštěvy v srpnu 2019 měl strom vylomenou jednu spodní větev, jinak byl jeho zdravotní stav dobrý. Památným byl vyhlášen v roce 1990. Mezi památnými stromy je dubů zimních poskromnu, protože převažují duby letní.

S velkou pravděpodobností se jedná o rodový strom rodiny Brabcových. Jednalo se o nejstarší selský rod v obci, který získal privilegia v roce 1463 od Viktorína z Kunštátu. Ten obdaroval Šimona z Hrbova dvěma lány s příslušenstvím. Jeho potomci užívali příjmení Vrabec, později Brabec. Po roce 1948 byla vážená rodina Brabcova označena za kulaky a roku 1951 z obce vystěhována.

Dub v Hrbově
Dub v Hrbově
Dub v Hrbově

Fotografováno dne 15. 8. 2019.