Národní botanická zahrada Irska je významnou institucí, jejíž sbírky zahrnují téměř 20 000 rostlinných druhů a jejich kultivarů a její součást – Národní herbář – obsahuje téměř 750 tisíc herbářových položek nashromážděných za více než dvousetletou historii. Je proslulá svými skleníky s rostlinami z celého světa, návštěvníci mohou vidět venkovní expozice bylin, trvalek, růžovou zahradu, alpinum i mokřadní rostliny, zeleninovou zahradu a arboretum. Je domovem pro více než 300 ohrožených druhů rostlin z celého světa, včetně 6 druhů, které již ve volné přírodě vyhynuly. Její součástí je i satelitní zahrada Kilmcurragh v hrabství Wicklow, 50 km jižně od Dublinu.
Dublin
Botanická zahrada byla založena roku 1795 společností Dublin Society na pozemku ve čtvrti Glasnevin, asi 5 km severně od centra Dublinu u řeky Tolka, zahrada využívá i říční nivy. Původním účelem zahrady bylo podporovat vědecký přístup ke studiu rostlin pro zemědělství, medicínu a k barvení. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1800. Od 19. století vznikaly sbírky rostlin z celého světa a začal bližší kontakt s velkými zahradami ve Velké Británii, především Royal Botanic Gardens v Kew a v Edinburghu. Pro tropické rostliny byly vybudovány skleníky. Botanická zahrada byla prvním místem v Irsku, kde byla identifikována infekce zodpovědná za hladomor v letech 1845–47. V roce 1877 přešla do rukou státu a stala se Národní botanickou zahradou.
Dublin
Zahrada se rozkládá na ploše 19,5 ha. Její součástí jsou tři skleníky, z nich dva jsou architektonicky velmi cenné. První z nich Curvilinear Range byl postaven v roce 1848 architektem Richardem Turnerem, irským průkopníkem staveb s konstrukcí z kovaného železa, a o 12 let později rozšířen. Druhým je Great Palm House z roku 1884, tehdy nahradil původní nestabilní dřevěnou budovu. K dvoustému výročí založení zahrady prošly skleníky náročnou rekonstrukcí, tato práce získala ocenění Europa Nostra za vynikající výsledky památkové péče v oblasti architektury. Jsou nyní domovem mnoha tropických a subtropických rostlin.
Dublin
Západní křídlo Curvilinear Range hostí horskou vegetaci jihovýchodní Asie, východní křídlo vegetaci Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie, která se vyvinula z flóry jižního prakontinentu Gondwana, sbírka v centrální budově ilustruje evoluci jehličnanů. Rekonstrukce Palmového domu byla ukončena v roce 2004, centrální budova je expozicí velkých tropických rostlin, především palem, cykasů a bambusů z tropické Ameriky, je tu i malá expozice ekonomicky využívaných tropických rostlin, postranní křídla jsou sídlem kvetoucích rostlin a expozice orchidejí, bromélií a masožravých rostlin. Počátky historicky cenné sbírky orchidejí sahají do roku 1845.
Dublin
Třetí skleník má tři části, Dům kapradin s druhy z tropického i mírného pásma, Dům vodních rostlin, kde v létě kvete také Victoria cruziana a Dům kaktusů a sukulentů pocházejících z amerického a afrického kontinentu – v současné době je uzavřen, připravuje se rekonstrukce a kolekce jsou rozděleny do křídel druhých budov.
Dublin
Venkovní expozice jsou velmi bohaté. Prostor zahrady je členěný cestami, u jedné z nich – Addison’s Walk – dosud rostou mohutné stromy tisu červeného, které byly vysázeny v době založení zahrady.
Dublin
Některé venkovní expozice jsou sestavené do tématických celků: velké arboretum, růžová zahrada, alpinum, vřesovištní rostliny, kapradiny, zahrada travin, orientální rostliny, konifery, ekonomicky využívané a jedovaté rostliny, zeleninová zahrada, záhony trvalek, letniček a cibulovin, rostliny suchých zídek, půdopokryvné rostliny, kolekce pěnišníků, kamélií, plané rostliny Irska.
Satelitní zahrada v Kilmacurragh v hrabství Wicklow je významné arboretum a středisko pěstování vřesovištních rostlin.
Dublin
Botanickou zahradu doplňuje nová budova pro herbář a knihovnu, která byla dokončena v roce 1997. Slouží k identifikaci a klasifikaci rostlin, k dokumentaci a vydavatelské činnosti. Vzdělávací a návštěvnické centrum pro veřejnost bylo v části této budovy otevřeno v roce 2000, zahrnuje restauraci, kavárnu, přednáškový sál a výstavní prostory. Zahrada je volně přístupná, je možné se zúčastnit komentovaných prohlídek zahrady.
Dublin
Botanická zahrada se podílí na národních a mezinárodních iniciativách pro biologickou ochranu a udržitelný rozvoj a na záchraně ohrožených druhů rostlin. Slouží jako centrum pro zahradnický výzkum a vzdělávání. V prostorách zahrady probíhají odborné akce a výstavy – v roce 2010 hostila 4. celosvětový kongres botanických zahrad (4th Global Botanic Gardens Congress), v září a říjnu probíhá letos už podesáté výstava Socha v kontextu (Sculpture in Context).
Dublin
Fotografováno dne 27. 8. 2011.