Syn.: Helvella tuberosa Dicks., Hymenoscyphus tuberosus (Bull.) W. Phillips, Octospora tuberosa Hedw., Peziza tuberosa Bull., Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuckel, Whetzelinia tuberosa (Hedw. ex Wrat{?}) Korf et Dumont
Čeleď: Sclerotiniaceae Whetzel ex Whetzel – hlízenkovité
Dumontinia tuberosa

Dumontinia tuberosa

Rozšíření a ekologie: Vyskytuje se březnu až květnu, v listnatých lesích a na vlhkých loukách, vždy v blízkosti sasanky hajní (Anemone nemorosa), na jejíchž oddencích parazituje. Upřednostňuje vápenaté půdy.
Popis: Plodnice mají průměr 1–3 cm, výjimečně až 4 cm, mají pohárovitý, později miskovitý tvar. Jsou kaštanově hnědé. Stopky jsou tenké, 5–10 cm dlouhé, hnědé barvy. Vyrůstají z černých hlízek (sklerocií), které se tvoří na podzim z oddenku sasanky napadeného houbou. Hlízky jsou ukryté v zemi, jsou široké až 1,5 cm, tvrdé, uvnitř bílé. Sasanka, která je oslabena parazitující hlízenkou, většinou nevykvete. Výtrusy hlízenky sasankové jsou bezbarvé, hladké, na vrcholu obsahují jednu olejovou kapku a jsou 12–18 × 6–9 µm velké.
Záměny: Podobná je hlízenka orsejová (Sclerotinia ficariae) rostoucí na orseji jarním (Ficaria verna) a hlízenka hlíznatá (Sclerotinia sclerotiorum), která se objevuje na zbytcích upolínu, devětsilu, kostivalu, slunečnice, tolice, mrkve a jiných rostlin.
Poznámka: Je nejedlá.
Dumontinia tuberosa
Dumontinia tuberosa
Fotografováno dne 12. 4. 2008 (České středohoří, Babinské louky).