Syn.: Chrysalidocarpus lucubensis Becc., Chrysalidocarpus madagascariensis Becc., Chrysalidocarpus oleraceus Jum. et H. Perrier, Dypsis madagascariensis W. Watson, nom. inval.
Čeleď: Arecaceae Bercht. et J. Presl – arekovité
Dypsis madagascariensis
Rozšíření: Endemit Madagaskaru; roste v západní a severozápadní části ostrova, včetně přilehlého ostrůvku Nossy Bé. Zplanělé rostliny jsou známy ze Seychel, v kultuře se pěstuje v mnoha zemích světa. Z Mauritia je hlášen i invazní charakter zplanělých rostlin, zdá se, že podobně se chová i na některých místech ostrova Mahé na Seychelách.
Ekologie: Roste v deštných i periodicky vysýchavých lesích, v domovině nepřesahuje nadmořskou výšku 650 m. Vyžaduje dobře propustné půdy.
Dypsis madagascariensis
Popis: Palma rostoucí jednotlivě nebo kmínky vyrůstají ve skupinkách po 2–4; kmeny dorůstají výšky až 18 m, jsou tenké, mají 7–20 cm v průměru, kroužkované jizvami po odpadlých listech. Listy jsou zpeřené; řapík je 12–40 cm dlouhý; čepel je až 5 m dlouhá, tvoří ji 80–120 párů úzkých, zdánlivě trojřadých až téměř všesměrných úkrojků, uspořádaných do nepravidelně oddálených skupinek. Květenství vyrůstá mezi listy, je latovité, 1–1,5 m dlouhé, větvené do 3(–4) řádů, tvořené jednopohlavnými žlutozelenými květy; samčí květy mají 3 volné kališní lístky a 3 v dolní 1/3 srostlé lístky korunní, tyčinek je 6, pistillodium tvoří krátký sloupek; samičí květy mají kalich i korunu víceméně volnou, staminodia jsou krátká, na bázi srostlá, gyneceum je asymetrické. Plody jsou obvejcovité až elipsoidní peckovičky 1–1,6 cm dlouhé, ve zralosti zelené až červenavé.
Ohrožení a ochrana: Na Madagaskaru je druh stále ohrožen především ničením přirozených stanovišť. V současné době je známo několik tisíc jedinců.
Dypsis madagascariensisDypsis madagascariensis
Dypsis madagascariensis
Dypsis madagascariensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 4. 2. 2011 (Seychely, ostrov Mahé, Sans Souci).