Syn.: Dysopsis gayana Baill., nom. illeg., Hydrocotyle glechomoides A. Rich., Molina chilensis Gay
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité

Dysopsis glechomoides

Rozšíření: Druh byl popsán z jihu Chile, v této části Jižní Ameriky je uváděn z oblasti od argentinské provincie Neuquén na severu až po provincii Santa Cruz na jihu, vyskytuje se rovněž na Ohňové zemi a v přiléhajících regionech středního a jižního Chile. Ve starší literatuře se hovoří také o jeho výskytu v horských oblastech Bolívie, Ekvádoru, Kolumbie, Venezuely a středoamerické Panamy i Kostariky, přičemž je zde také obvykle uváděno, že rod Dysopsis je monotypický a značně variabilní. Novější botanické databáze (např. POWO) rozlišují v rámci rodu hned tři druhy, zde představovaný druh Dysopsis glechomoides by měl být z jihu Jižní Ameriky, Dysopsis hirsuta je potom endemitem pacifických ostrovů Juana Fernándeze, třetí druh Dysopsis paucidentata by měl pokrývat území severozápadu Jižní Ameriky a jižní část Střední Ameriky, přičemž se zde vyskytuje jen ve vyšších polohách, stoupá až do nadmořské výšky okolo 3000 m.

Ekologie: Roste jako podrost v pabukových lesích, na stanovištích vlhkých a přistíněných, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1300 m.

Dysopsis glechomoides

Popis: Jednodomá bylina s lodyhou plazivou až vystoupavou, zhruba 20 cm dlouhou, větvenou, chlupatou, vytvářející souvislejší kobercovité porosty. Listy jsou střídavé, řapíkaté, široce vejčité až téměř okrouhlé, 12–15(–25) mm dlouhé a 10–14(–25) mm široké, vroubkované, po obou stranách chlupaté; palisty jsou opadavé. Květy vyrůstají jednotlivě z úžlabí listů, samčí jsou nápadně dlouze stopkaté, kališní lístky jsou 3, trojúhelníkovité, asi 3 mm dlouhé, lysé, korunní lístky chybí, tyčinek je 6 ve dvou kruzích, vnitřní jsou delší; samičí květy jsou jen krátce stopkaté, kališní lístky jsou 3, vejčité, lysé, korunní lístky chybí, čnělky jsou 3. Plodem je asi 1 mm široká tobolka, 3pouzdrá, chlupatá.

Dysopsis glechomoides
Dysopsis glechomoides
Dysopsis glechomoides

Fotografoval Mário Duchoň, dne 5. 2. 2019 (Chile, reg. Los Lagos, Cochamó).