Česká jména: pupovice (Polívka 1900)
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Echeveria montana
Rozšíření: Středoamerický druh, dosud byl zaznamenán v mexických státech Oaxaca a Chiapas a v Guatemale.
Ekologie: Roste na kamenitých svazích v porostech stálezelených smíšených lesů, v nadmořských výškách 1500–3400 m.
Echeveria montana
Popis: Vytrvalá lysá bylina vysoká až 50 cm, někdy větvená. Listy tvoří na koncích lodyh růžici, jsou střídavé, kožovité, obvejčité, 4–7 cm dlouhé a 3–4 cm široké, na líci poněkud žlábkovité, na bázi náhle zúžené do 1–3 mm dlouhého řapíku, celokrajné, na vrcholu tupé a s nasazenou špičkou. Květenství je hrozen vyrůstající z paždí listů, nese obvykle 10–20 stopkatých 5četných květů; listeny jsou 1–3 cm dlouhé, podobné listům; květní stopky jsou 1–4 mm dlouhé; kališní lístky jsou nestejné, kopinaté, 6–12 mm dlouhé, zelené, špičaté; koruna je zvonkovitá, 1–1,5 cm dlouhá, vně červenooranžová nebo šarlatově červená, uvnitř oranžová, korunní lístky jsou přímé, na bázi srostlé, vejčité, zašpičatělé; tyčinek je 10, nevyčnívají z koruny; gyneceum tvoří 5 plodolistů srostlých pouze na bázi. Plody jsou přímé, asi 1 cm dlouhé měchýřky s početnými semeny.
Poznámka: Velmi početný a taxonomicky dosti komplikovaný rod amerických rostlin, známo je asi 150 druhů, které se vyskytují od jihu USA až po Bolívii a Argentinu; těžiště druhové diverzity leží v Mexiku. Mnohé druhy se pěstují jako okrasné rostliny, v našich podmínkách však nevydrží přes zimu ve venkovních výsadbách.
Echeveria montana
Echeveria montana
Echeveria montana
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 2. 2. 2015 (Guatemala, Volcán San Pedro).