Syn.: Micrampelis lobata (Michx.) Greene, Sicyos lobata Michx.
Čeleď: Cucurbitaceae Juss. – tykvovité

Echinocystis lobata

Rozšíření: Druh je původní v Severní Americe, od jihovýchodní Kanady po sever Severní Karoliny, na západě zhruba po Utah. Rozšířil se ve střední a jihovýchodní Evropě, první údaj o jeho zplanění pochází z roku 1906 z Rumunska, u nás poprvé doložen v roce 1911. U nás se šíří především v jihozápadních Čechách a na jihovýchodní Moravě, ale i v Polabí, podél Berounky a jinde. Na Slovensku byl poprvé zaznamenán v roce 1906, později u Púchova v roce 1933, početnější výskyt byl potvrzen v padesátých letech 20. století, dnes se zde invazně šíří.

Ekologie: Ve své domovině roste v listnatých lesích v okolí vodních toků, u nás se objevuje také často v pobřežních křovinách, na okrajích lužních lesů, ale i na polích a rumištích.

Popis: Jednoletá bylina, lodyha 2–7 m dlouhá, popínavá, větvená, s úponky větvenými, listy jsou v obrysu okrouhlé, 5laločnaté, až 12 cm dlouhé, celokrajné nebo mělce zubaté. Květy jsou 6četné, koruna samčích květů je kolovitá, korunní lístky čárkovité, špičaté, v mnohokvětých latách, samičí květy jsou jednotlivé nebo po 2–3 u báze samčího květenství, koruny samičích květů jsou zvonkovité, nící. Kvete od července do září. Plody jsou elipsoidní, 4–6 × 2,5–4 cm, zelené, dlouze štětinatě chlupaté. Druh je poměrně dosti variabilní.

Poznámka: Druh se bude pravděpodobně u nás i dále šířit.

Echinocystis lobataEchinocystis lobata
Echinocystis lobata
Echinocystis lobata

Fotografoval Pavel Brnický ve dnech 21. 7. a 15. 8. 2008 (Moravské podhůří vysočiny, Litostrov).