Syn.: Echium russicum J. F. Gmelin, Echium rubrum Jacq., Pontechium maculatum (L.) U.-R. Böhle et Hilger
Česká jména: haděnec červený (Sloboda 1852), hadinec červený (Čelakovský 1887, Polívka 1912, Dostál 1950), hadinec nachový (Dostál 1989), hadinec červený (Slavík 2000, Kubát 2002)
Slovenská jména: smohla červená (Reuss 1853), hadinec červený (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Echium maculatum
Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, na východě areál zasahuje přes Ukrajinu až po střední Rusko, u nás se vyskytuje pouze v panonské části Moravy.
Ekologie: Je to druh teplomilný, roste na slunných lesostepních stanovištích, na suchých stráních. Na jižní Moravě je udáván z několika posledních lokalit. Kvete od června do srpna.
Echium maculatum
Popis: Rostlina je zpravidla dvouletá, někdy však i krátkověce vytrvalá, lodyha přímá, 30–100 cm vysoká, listy čárkovitě kopinaté, květy v krátkých vijanech, které skládají štíhlý hrozen, koruna krvavě červená, velice vzácně i bílá, korunní trubka 2krát delší než kalich, tyčinek 5, všechny zřetelně vyniklé z korunní trubky.
Ohrožení a ochrana: Hadinec červený je jednou z nejvzácnějších rostlin České republiky, severní a dnes patrně už i západní hranice jeho rozšíření se nachází v nejjižnější části Moravského krasu. Je hodnocen jako kriticky ohrožený druh (C1b), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1). Chráněným druhem je i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.
Echium maculatumEchium maculatum
Echium maculatumEchium maculatum
Fotografováno od 29. 5. do 14. 7. 2003 (Brno, Hády) a 6. 6. 2004 (Kurdějov).