Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Echium pininana
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na ostrově La Palma. Celková rozloha jeho areálu se odhaduje na pouhých 7,25 km2. S oblibou bývá vysazován jako kuriozita v zahradách řady zemí světa, je uváděn například ze Španělska, Británie, Nového Zélandu i americké Kalifornie. Snad odtud může i přechodně zplaňovat.
Ekologie: Roste ve vavřínových lesích hor na severovýchodě ostrova La Palma, v nadmořských výškách od 675 do 1400 m.
Popis: Mohutný jednokmenný monokarpický keř s listovou růžicí vyrůstající na kmeni zhruba 75–100 cm vysokém a nevětveném. Listy jsou kopinaté, asi 50 cm dlouhé a 6–10 cm široké, chlupaté. Květenství tvoří mohutný a hustý válcovitý hrozen početných vijanů, který je až 350(–400) cm dlouhý, květy jsou asi 13 mm dlouhé, modré nebo i bělavé s modrými žilkami. Plody jsou tvrdky.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2011) řadí tento hadinec k ohroženým druhům (EN), ve Španělsku je chráněn zákonem. Zároveň je uveden i na seznamu přísně chráněných rostlin Evropy v Bernské úmluvě.
Echium pininanaEchium pininana
Echium pininana
Echium pininana
Fotografováno dne 25. 6. 2017 (Německo, Drážďany, botanická zahrada).