Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Edraianthus jugoslavicus
Rozšíření: Pod tímto jménem se označuje skupina morfotypů modroušků, které rostou na Balkánském poloostrově v jižním Srbsku, přesahují i do Bosny a Hercegoviny, na sever a východ Černé Hory, do Kosova, východní Albánie, na sever Makedonie i na západ Bulharska. Jde o modroušek s větším areálem, ale rostliny z různých lokalit se poněkud liší a jejich klasifikace vyžaduje ještě další bádání.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalní terásky a štěrbiny ve vápencovém, vzácněji i dolomitovém a snad i na hadcovém podkladu. Roste spíše v nižších polohách a snáší vyšší teploty a větší sucho než mnohé příbuzné druhy.
Edraianthus jugoslavicus
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina; lodyhy jsou hustě olistěné, poléhavé nebo vystoupavé, nevětvené, až 25 cm dlouhé. Listy jsou přisedlé, čárkovité, až 15 cm dlouhé, jen na bázi brvité. Květenství jsou vícekvěté strbouly, obvykle s 5–9 květy; listeny jsou na bázi vejčité, náhle zúžené do čárkovité špičky, která může mít pilovitý nebo zvlněný okraj; kališní cípy jsou úzce kopinaté; koruna je zvonkovitá, spíše širší, až 2 cm dlouhá, spíše světleji modrofialová, uvnitř řídce bíle chlupatá, její cípy jsou rozestálé, o něco kratší než trubka. Plodem je tobolka, otvírá se nepravidelně na vrcholu.
Poznámka: Druh pravděpodobně nemá platné jméno: černohorský badatel Lakušić nenaplnil všechny formální povinnosti, které v té době byly potřebné k jeho plnohodnotnému ustavení (chybí latinská diagnóza a označení typu).
Edraianthus jugoslavicus
Edraianthus jugoslavicus
Edraianthus jugoslavicus
Fotografovali Eva Rencová, dne 28. 5. 2014 (Bosna a Hercegovina, horská skupina Maglić), a Vít Grulich, dne 13. 6. 2015 (Srbsko, Perućac).