Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Edraianthus montenegrinus
Rozšíření: Ilyrsko-balkánský endemit malého území, převážná většina lokalit se nachází na severu Černé Hory v pohořích Durmitor, Bjelasica, Komovi a Prokletie. Zřejmě přesahuje i do sousední Bosny a Hercegoviny, nejsevernější části Albánie a severozápadního Kosova, možná i do jihozápadního Srbska.
Ekologie: Roste na mělkých půdách ve štěrbinách vápencových skal. Preferuje slunná, ale poněkud vlhčí stanoviště, lokality leží v subalpinském až alpinském stupni.
Edraianthus montenegrinus
Popis: Vytrvalá, nízká trsnatá bylina; lodyhy jsou hustě olistěné, poléhavé nebo vystoupavé, nevětvené, obvykle jen 8–10 cm dlouhé. Listy jsou přisedlé, čárkovité, většinou jen 2–5 cm dlouhé, ploché, jen na bázi brvité. Květenství jsou chudé strbouly často jen s (1–)2–3 květy stavěnými podle čísla 5; listeny jsou vejčitě kopinaté, spíše pozvolna zúžené a kratší než květy; kališní cípy jsou úzce kopinaté; koruna je zvonkovitá, spíše užší, až 2 cm dlouhá, temně modrofialová, uvnitř dlouze bíle chlupatá, její cípy jsou rozestálé, jen o málo kratší než trubka. Plodem je tobolka, otvírá se nepravidelně na vrcholu.
Poznámka: Patří do užšího příbuzenstva druhu Edraianthus graminifolius; od příbuzných balkánských taxonů se liší především kompaktním vzrůstem, krátkými listy, chudokvětými hlávkami a tmavými květy.
Edraianthus montenegrinus
Edraianthus montenegrinus
Edraianthus montenegrinus
Edraianthus montenegrinus
Edraianthus montenegrinus
Fotografovala Eva Rencová, dne 28. 5. 2014 (Černá Hora, pohoří Durmitor, Žabljak, hřeben Čurevac).