Zobrazit místo Egyptsko-arabská provincie na větší mapě

Egyptsko-arabská provincie – východní část holarktické Saharsko-arabské oblasti – leží jen zčásti na africkém kontinentě, a to jen v prostoru na východ od údolí Nilu k Rudému moři. Dále zahrnuje většinu Sinajského poloostrova, okolí Mrtvého moře, značnou část Jordánska, jihovýchodní Sýrii, západní část Iráku, téměř celou Saúdskou Arábii, celý Kuvajt, Bahrajn, Katar, většinu Spojených arabských emirátů a zčásti zasahuje i do Ománu a Jemenu.
Egyptsko-arabská provincie
Na většině území vystupují sedimentární horniny (pískovce, vápence), v Saúdské Arábii jsou i části tvořené mladými vulkanity. Charakteristické jsou recentní eolické sedimenty: v této provincii se rozkládá rozsáhlá poušť Rub al-Chálí. Klima je aridní, někdy neprší řadu let za sebou, ale ve vádí mohou přijít náhlé přívaly. Teploty mohou dosahovat až 55 °C.
Egyptsko-arabská provincie
Hlavními vegetačními typy jsou pouště a polopouště s řídkým rostlinným krytem. Uplatňují se v něm menší keříkové druhy z čeledí Amaranthaceae, Polygonaceae a Asteraceae, doplňují je trávy, jednoletky a drobné přitisklé polštářové trvalky, místy se objevují i sukulentní kaciby (Zygophyllum). Ve vádí se nacházejí roztroušené keře akácií, zejména Acacia tortilis, a různé druhy tamaryšků (Tamarix). Při Perském zálivu jsou i rozvolněné porosty stromku Ziziphus nummularia. Při Rudém moři jsou i chudé porosty mangrove s Avicennia marina.
Egyptsko-arabská provincie
Flóra provincie není příliš bohatá, lze zde odhadnout asi 1500 druhů. Endemismus je spíše jen na druhové úrovni, bude činit kolem 5 %. Centrum výskytu zde mají např. druhy rodu Ochradenus (Resedaceae), pozoruhodná je diverzita brukvovitých (Brassicaceae), k nimž patří např. Anastatica hierochuntica a Zilla spinosa. Převládají zde odvozené holarktické prvky; přímo sem zasahují ještě některé mediteránní druhy; např. Anagyris foetida (Fabaceae) a jalovec Juniperus phoenicea. K tropickým elementům patří především akácie (Acacia).
Egyptsko-arabská provincie
Dílčí články o provincii:

Původní flóru Egyptsko-arabské provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Egyptsko-arabská provincie
Fotografovali Věra Svobodová, Alena Vydrová a Vít Grulich.