Syn.: Cacalia brachiata (Benth. ex Oerst.) Kuntze, Vernonia brachiata Benth. ex Oerst., Vernonia dichotoma Sch. Bip., Vernonia digitata Rusby, Vernonia secundiflora Sch. Bip., nom. illeg.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Eirmocephala brachiata
Rozšíření: Areál se rozkládá v tropech Střední a Jižní Ameriky. Roste v Kostarice a Panamě, a dále v západní Venezuele, Kolumbii a Ekvádoru.
Ekologie: Stanovištěm jsou okraje lesních porostů, křoviny podél vodních toků i podél komunikací, vstupuje i do druhotné vegetace. Vystupuje až do nadmořské výšky 1500 m.
Eirmocephala brachiata
Popis: Statná vytrvalá bylina až keř, dorůstá výšky 1–3 m. Stonky jsou dole často hranaté, výše oblé, rýhované, krátce chlupaté nebo olysalé, někdy při poranění mléčí. Listy jsou střídavé, přisedlé nebo s krátkým křídlatým řapíkem, podlouhlé až obvejčité, 5–30 cm dlouhé a 2,5–14 cm široké, na každé straně s 5–10 postranními žilkami, odbíhajícími v ostrém úhlu, na rubu lysé nebo s roztroušenými krátkými brvami, na rubu řídce žláznaté, na bázi zúžené a často ouškaté, celokrajné nebo nezřetelně oddáleně pilovité, na vrcholu zašpičatělé. Květenství tvoří lata složená z víceméně bezlistých vijanů úborů, postranní větve jsou až 40 cm dlouhé, rýhované, s 20–45 téměř přisedlými úbory; zákrov je čihovitý, 4–5 mm dlouhý, 4–5(–6)řadý, vnitřní zákrovní listeny jsou obkopinaté, zelené, někdy podél žilky nafialovělé, obvykle lysé; květů je 18–22, oboupohlavných, vyčnívají ze zákrovu, jsou nálevkovité, 5,2–6,5 mm dlouhé, světle fialové, cípy jsou 2–2,5 mm dlouhé. Nažky jsou úzce obráceně kuželovité, 1–2,5 mm dlouhé, s 10 rýžkami, krátce chlupaté, chmýr je dvouřadý, lámavý, delší vnitřní řada je 4–5 mm dlouhá.
Poznámka: Rod Eirmocephala (zřejmě nepříliš početný) patří do skupiny převážně tropických hvězdnicovitých z komplikovaného okruhu kolem rodu Vernonia. Rodové členění této skupiny prodělalo v nedávné době řadu změn a není dosud zcela ustálené.
Eirmocephala brachiata
Eirmocephala brachiata
Eirmocephala brachiata
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 18. 2. 2014 (Kostarika, NP Tapantí).