Syn.: Alsinastrum callitrichoides (Nyl.) Rupr., Alsinastrum triandrum Rupr., Birolia palludosa Bellardi, Crypta triandra A. Braun ex Walp., Elatine callitrichoides (Nyl.) Kauffm., Elatine chilensis Gay, Elatine gracilis H. Mason, Elatine hydropiper var. triandra (Schkuhr) Fiori, Elatine inaperta Lloyd ex Kuntze, Elatine microphylla Griseb., Elatine nivalis Speg., Elatine orientalis Makino, Elatine oryzetorum Kom., Elatine senegalensis Perr. ex A. Chev., nom. inval., Elatine senegalensis Perrottet, Elatine tetrandra Maxim., Ilyphilos triandrus Lunell, Potamopitys inaperta Kuntze, Potamopitys triandra Kuntze
Česká jména: úpor třímužný (Polívka 1900), úpor trojmužný (Dostál 1958, Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: elatinka trojtyčinková (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Elatinaceae Dumort. – úporovité
Elatine triandra
Rozšíření: Převážně evropský druh. V Evropě je široce rozšířen, na většině areálu je však vzácný. Centrum rozšíření je ve Skandinávii, Ruské Karelii a také v českých rybničních pánvích; chybí na Islandu, Britských ostrovech, v Dánsku, na většině území Pobaltí a ve východním mediteránu. Je udáván také ze Sibiře, východní Asie, temperátních oblastí Severní Ameriky a ze severní Afriky, minimálně část těchto údajů však vznikla záměnami s jinými druhy úporů. V České republice roste roztroušeně v jihočeských rybničních pánvích a na Vysočině, jinde je vzácný. Jde o velmi přehlížený a nenápadný druh, často rostoucí krypticky při dně, proto absence údajů v určitých územích nemusí nutně znamenat, že se tu nevyskytuje; např. nebyl vůbec udáván ze severních Čech, v posledních letech byl však nalezen na Šluknovsku a Frýdlantsku. Ukazuje se, že v současnosti je u nás úpor trojmužný minimálně stejně hojný jako známější úpor peprný (Elatine hydropiper). Z území Slovenska nejsou známy recentní výskyty ani herbářové doklady, k dispozici je pouze několik málo literárních údajů z Východoslovenské nížiny.
Ekologie: Obojživelná bylina rostoucí v mělkých vodách (do 50 cm, zřídka až do 1,5 m) nebo subterestricky na vlhkém substrátu. U nás roste převážně v rybnících, rybích sádkách, jinde i v jezerech, ve vodě mezotrofní až eutrofní, mírně kyselé až neutrální, někdy i mírně brakické, často také subterestricky na obnažených dnech a pobřežích. Upřednostňuje hlubší bahnité substráty, nevadí mu ani hluboké sapropelové bahno na silně zabahněných rybnících. Kompetičně slabý druh, vyskytující se převážně v nezapojené vegetaci, dokáže však osidlovat i antropicky narušená stanoviště. Snáší velmi dobře kolísání vodní hladiny, je však citlivý k vysychání substrátu. Kvete od června do října.
Elatine triandra
Popis: Jednoleté vodní nebo subterestrické byliny vytvářející sytě zelené shluky 4–15(–20) cm v průměru. Lodyhy 1–5(–10) cm dlouhé, bohatě větvené, kořenující v uzlinách, bělavé, většinou přitisklé a zanořené do substrátu kromě koncových částí, které jsou vystoupavé až vzpřímené. Listy vstřícné, krátce řapíkaté, řapík 0,5–3 mm dlouhý, čepel čárkovitě kopinatá, úzce kopinatá nebo podlouhlá, 5–18(–20) mm dlouhá, (1,5–)2,0–2,6(–3,3) mm široká, na vrcholu obvykle nezřetelně vykrojená, sytě zelená, na rubu stříbřitě zelená, u terestrických rostlin často až výrazně načervenalá, se zpeřenou žilnatinou, žilky končí na okrajích listu zřetelnými tmavými hydatodami a proto čepel na okrajích většinou slabě vroubkovaná. Palisty trojúhelníkovité, 0,6–1,3 mm dlouhé, drobně zubaté, brzy opadavé. Květy v uzlinách jednotlivé nebo ve dvojicích (v obou paždích listů po jednom), přisedlé nebo nanejvýš kratičce stopkaté (stopka do 0,3 mm), ponořené květy kleistogamické. Kališní lístky 2–3, na bázi krátce srostlé, 2 stejně velké (cca 0,5 mm), jeden menší nebo rudimentární, eliptické, zelené. Korunní lístky 3, široce vejčitě eliptické, cca 1 mm dlouhé a 0,7 mm široké, u terestrických rostlin růžové, u ponořených rostlin někdy koruna chybí. Tyčinky 3. Semeník trojpouzdrý, vzácně dvoupouzdrý. Tobolky ± kulovité, na vrcholu mírně vmáčknuté, 1,2–1,4 mm vysoké, 1,4–1,7 mm široké, s (3–)30–50 semeny. Semena válcovitá, cca v polovině délky mírně zakřivená, 0,5–0,6 mm dlouhá, 0,15–0,2 mm široká, za zralosti zelenavá až žlutavě hnědá, zřetelně políčkovitě skulpturovaná.
Variabilita: Druh je ve vegetativních orgánech velice plastický, stejně jako řada dalších vodních a obojživelných bylin. Rostliny rostoucí na vlhkém substrátu jsou vzhledově výrazně odlišné od rostlin rostoucích ve vodě, mají zkrácené lodyžní články, kratší listy a jsou většinou načervenalé.
Záměny: Z druhů, které mají trojčetné květy, roste u nás ještě úpor šestimužný (Elatine hexandra), který má šest tyčinek v květu, stopkaté květy a plody; nyní je u nás velmi vzácný. Ostatní domácí druhy úporů mají čtyřčetné květy a čtyřpouzdré tobolky.
Dva naše nejčastější úpory, úpor peprný (Elatine hydropiper) a úpor trojmužný, se dají často odlišit i podle charakteru listů a lodyh: úpor trojmužný mívá listy krátce řapíkaté a dosti úzké, na okrajích listů má zřetelné hydatody, díky kterým jsou listy zpravidla drobně vroubkované; listy na plazivých částech lodyh jsou nejčastěji vodorovně položeny na substrátu. Úpor peprný má listy širší, s delšími řapíky, s nezřetelnými hydatodami, listy na plazivých částech lodyh jsou vyzdviženy na víceméně vzpřímených řapících.
Úpory bývají často zaměňovány za druhy rodu hvězdoš (Callitriche). Hvězdoše mají na rozdíl od úporů nahé jednopohlavné květy, které dozrávají v tvrdky, jejich listy mají ± souběžnou (nikoli zpeřenou) žilnatinu, u většiny druhů jsou protistojné listy na bázi úzkými okraji srostlé. Úpory oproti hvězdošům netvoří na koncích lodyh listové růžice.
Elatine triandraElatine triandra
Elatine triandra
Ohrožení a ochrana: V českém Červeném seznamu je úpor trojmužný zařazen mezi ohrožené druhy rostlin (C3). Na Slovensku je druh veden jako vyhynulý (RE), je zde i chráněn zákonem. Zákonem chráněným druhem je také v Maďarsku.
Poznámka: Úpory, pokud rostou ponořené, vytváří kleistogamické květy – takové květy se vůbec neotvírají a dochází k samoopylení přímo v poupěti, často ani nejsou vytvořené korunní lístky. Tento mechanismus umožňuje rostlinám pravidelně plodit i ve zcela ponořeném stavu, přestože pyl není uzpůsoben k šíření pod vodou.
Elatine triandraElatine triandra
Elatine triandra
Fotografováno dne 11. 10. 2012 (Frýdlantsko, Pertoltice, Šálkův rybník, roste zde společně s Elatine hydropiper).