Syn.: Scirpus carniolicus (W. D. J. Koch) Neilr.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Eleocharis carniolica
Rozšírenie: Bahnička kranská sa v Európe vyskytuje iba v južnej, strednej a východnej časti kontinentu. Západná hranica vedie Talianskom (Pádska nížina, Sicília), Rakúskom a Slovenskom. Ďalej sa vyskytuje v Maďarsku, štátoch bývalej Juhoslávie, Rumunsku a Bulharsku. Smerom na východ v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine.
V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku vzácne, udávaná je z okolia Lučenca, Prešova a z Vihorlatu. Z týchto oblastí v súčasnosti nie sú údaje. S istotu sa vyskytuje na viacerých lokalitách v Bukovských vrchoch. Udávaná je tiež z Východoslovenskej nížiny.
Ekológia: Bahnička kranská sa vyskytuje v močiaroch, na prameniskách a brehoch riek, na periodicky zaplavovaných miestach. Výskyty sú zaznamenávané aj na sekundárnych stanovištiach, ako sú lesné cesty a sklady. Na takýchto miestach býva výskyt iba dočasný a po zapojení sa vegetačného krytu druhu ustupuje. Vyžaduje voľné, výživné, neutrálne, bahnité pôdy od nížin do pahorkatín (podhorského stupňa). Kvitne v júli až auguste.
Eleocharis carniolica
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 10–20 cm. Podzemok je bez výbežkov, byle nitkovito tenké, do 1 mm v priemere, jemne ryhované, pošvy bledohnedé, najvyššie hore veľmi šikmo uťaté, končisté. Klásky mnohokveté, so 7–30 kvetmi, dlhé 3–15 mm, podlhovasto vajcovité, bledohnedé, často viviparné, dolná pleva bez kvetu, dlhá ako 1/4 kláska, objímavá, 6–7 okvetných štetiniek je dlhších ako nažka, tyčinky 2(–3), blizny 2. Plod je 1–1,5 mm dlhá, obrátene vajcovitá, sploštená, ostro hranatá, bledohnedá, lesklá nažka, ktorá je na báze zúžená do dlhého krčka. Stylopódium je kužeľovité, končisté, zreteľne oddelené od nažky.
Eleocharis carniolicaEleocharis carniolica
Eleocharis carniolica
Ohrozenie a ochrana: Súčasný výskyt bahničky kranskej na Slovensku nie je presne známy, vzhľadom ku skutočnosti, že dokáže osídliť zraňované plochy (lesné sklady, cesty) sa dokáže v krajine udržať. Lokality môže ohrozovať predovšetkým zmena vodného režimu a zmena využívania, prípadne zalesňovanie a podobne. Na Slovensku je v Červenom zozname zaradená medzi zraniteľné druhy (VU), je aj zákonom chránená, je zaradená aj do Bernskej konvencie a CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC). Zákonom chránená i v Rumunsku, Maďarsku a Poľsku.
Poznámka: Tak trochu „tajomný“ druh slovenskej flóry, ktorý je nachádzaný iba vzácne.
Eleocharis carniolica
Foto: 21. 7. 2008 (Slovensko, Bukovské vrchy).