Syn.: Bulbostylis ovatus (Roth) Steven, Clavula ovata (Roth) Dumort., Scirpus ovatus Roth, Eleocharis soloniensis (Dubois) Mansfeld, Eleocharis annua House, Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. var. heuseri Uechtr., Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. var. ovata (Roth) Drapalik et Mohlenbr., Eleogenus ovatus (Roth) Nees, Trichophyllum ovatum (Roth) House
České mená: palach obdlouhlý (Presl 1819), bahnička vejčitá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: bahnička vajcovitá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Eleocharis ovata
Rozšírenie: Subatlanticko-cirkumpolárny druh, ktorého výskyt v Európe zaberá západnú a strednú Európu, na sever po Baltické more, na juh areál zasahuje do oblasti Mediteránu. Chýba na Pyrenejskom, na juhu Apeninského polostrova a v Grécku, na východe sa vyskytuje v Rumunsku (v Bulharsku chýba), Moldavsku, na Ukrajine a v Bielorusku, ďalej zasahuje do Ázie, v Severnej Amerike sa vyskytuje na západe i východe USA, zasahuje aj do Kanady.
V ČR sa vyskytuje veľmi riedko roztrúsene od nížin do podhoria, na Slovensku v nížinách od Záhoria až po Potisie, vzácne v Považí a v Bukovských vrchoch.
Ekológia: Vyskytuje sa na obnažovaných brehoch rybníkov, slepých ramien, tiež na dnách periodicky zaplavovaných depresií, na brehoch vodných jám a podobne. Vyžaduje pravidelne zaplavované, v lete v mokré až vlhké, výživné, humózne pôdy od nížin do pahorkatín.
Eleocharis ovata
Opis: Jednoročná, husto trsnatá, trávovozelená rastlina vysoká 5–35 cm. Byle početné, ± priame, okolo 1 mm v priemere, dolné pošvy červenohnedé, horné zelené, hore veľmi strmo šikmo uťaté, s krátkou čepeľou. Klásky (okrúhlo) vajcovité, 4–8 mm dlhé, mnohokveté, červenohnedé, plevy okrúhlo vajcovité, dolné 2 malé, nie väčšie od ostatných, bez kvetov, poloobjímavé, okvetné štetinky 4–7, dlhšie ako nažky. Nažka sploštená, široko obrátene vajcovitá, hladká, hnedá, stylopódium polguľovité, na báze zaškrtené, o 1/3 kratšie ako nažka.
Eleocharis ovataEleocharis ovata
Eleocharis ovata
Ohrozenie a ochrana: Ako väčšina ostatných druhov špecifických, zaplavovaných biotopov, ktoré sú v našich podmienkach sústredené prevažne v nižších polohách, do súčasnosti značne redukoval svoje pôvodné rozšírenie. Mnoho lokalít zaniklo vysušovaním krajiny, stavebnou činnosťou, intenzifikáciou poľnohospodárstva a podobne. Napriek tomu sú oblasti (napr. v SR Východoslovenská rovina), kde ide o relatívne rozšírený druh. V ČR patrí medzi vzácnějšie druhy (C4a), v SR je v Červenom zozname zaradená medzi potencionálne ohrozené druhy (NT). Ani v ČR ani v SR nie je bahnička vajcovitá zákonom chránená.
Poznámka: Je opísaných viacero poddruhov a variet, z územia Čiech a Slovenska je udávaná var. minima Beck.
Eleocharis ovata
Foto: 21. 9. 2005 (Slovensko, Východoslovenská rovina), 7. 6. 2011 (Rumunsko, okolie Satu Mare).