Syn.: Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link, Scirpus pauciflorus Lightf..
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Eleocharis quinqueflora
Rozšírenie: Bahnička málokvetá je európsky druh rozšírený predovšetkým v severnej časti kontinentu. Vyskytuje sa na Islande, Britských ostrovoch, Škandinávii a celej západnej a strednej Európe vrátane Álp. Na východ výskyt zasahuje na severe až po Ural. Na juh do pohorí severného Balkánu a veľmi vzácne v Apeninách. Známa je tiež z Grónska, neisté údaje sú z Kaukazu. V ďalších 6 varietách sa vyskytuje aj v Severnej Amerike a v pohoriach strednej Ázie. Zrejme adventívne rozšírená i na juhu Južnej Ameriky (Patagónia, západná Argentina, Chile).
V ČR sa vyskytuje veľmi riedko roztrúsene takmer na celom území. Viacero lokalít je známych napríklad z penovcových pramenísk Bílých Karpat. Na Slovensku relatívne hojne predovšetkým v severnej časti územia, vo vnútrokarpatských kotlinách a v priľahlých pohoriach. Vzácne aj na Záhorskej nížine.
Ekológia: Bahnička málokvetá rastie na bázických slatinách, v nízkobylinných porastoch, často zarastá rašelinné jazierka. Za priaznivých podmienok vytvára spoločenstvo Eleocharitetum pauciflorae, ktoré je iniciálnym slatinným spoločenstvom zväzu Caricion davallianae. Vyskytuje sa tiež na penovcových prameniskách a na karpatských travertínových slaniskách v spoločenstve viacerých obligátnych halofytov. Vyhľadáva mokré (aj zaplavené), zásadité i neutrálne, humózne pôdy. Výškové rozpätie výskytu siaha od nížin až do horského stupňa. Kvitne v máji až júni.
Eleocharis quinqueflora
Opis: Trváca, trsnatá rastlina vysoká 5–20(–30) cm. Podzemok krátky, hrubý s tenkými podzemnými výhonkami. Byle tuhé, na báze s červenohnedými pošvami, horné pošvy bledohnedé, šikmo uťaté. Klásky vajcovité, 4–10 mm dlhé, tupé, hnedé, 3–7-kveté, dolná pleva objíma celú bázu kláska, tupá, dlhá až do 1/2 kláska, okvetné štetinky (4–6) dlhé ako nažka, od naspäť obrátených chlpov drsné, tyčinky a blizny 3, 2 mm dlhá nažka bez zobáčika, 3-hranná.
Ohrozenie a ochrana: Druh vyžaduje vysokú a stabilnú hladinu podzemnej vody, ideálne podmienky výskytu nachádza na živých slatinných rašeliniskách, ktoré patria veľmi silne ohrozené biotopy nielen v strednej Európe. Okrem priamej likvidácie lokalít ťažbou rašeliny, odvodňovaním rašelinísk za účelom získania pôdy, zalesňovaním a podobne ju ohrozuje v súčasnosti aj sekundárna sukcesia ostávajúcich lokalít. V ČR patrí medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), je zákonom chránená (§2), v SR je v Červenom zozname zaradená medzi zraniteľné druhy (NT), i na Slovensku je zákonom chránená. Rovnako v Maďarsku.
Poznámka: Vytvára často husté, rozsiahle porasty, ktoré sa zúčastňujú na postupnom zazemňovaní rašelinných jazierok.
Eleocharis quinquefloraEleocharis quinqueflora
Eleocharis quinqueflora
Foto: 29. 5. 2005 (Slovensko, Chočské vrchy), 26. 6. 2009 a 4. 6. 2009 (Slovensko, Spišská kotlina).