Syn.: Anacharis canadensis (Michx.) Planch., Hydora canadensis (Michx.) Besser, Philotria canadensis (Michx.) Britton., Serpicula canadensis (Michx.) Eaton, Udora canadensis (Michx.) Nutt.
Čeľaď: Hydrocharitaceae – voďankovité / vodniankovité
Elodea canadensis
Rozšírenie: Druh pôvodný v Severnej Amerike vyskytujúci sa hlavne v USA a v južnej Kanade. Bol zavlečený aj na iné kontinenty, kde sa často stal inváznou rastlinou. Rastlina sa dostala do Európy, Ázie, severnej Afriky a tiež Austrálie. V Európe bol splanený v polovici 19. storočia. Zdomácnil sa v mierne tečúcich a stojatých vodách, vodných jamách, rybníkoch a riekach.
V Česku a na Slovensku sa vyskytuje sporadicky až hojne v stojatých a mierne tečúcich vodách od nížinného do podhorského stupňa. V rámci Slovenska ťažisko výskytu druhu je v nížinnom stupni, najmä v povodí Dunaja a Váhu.
Ekológia: Jeho výskyt je viazaný na mezotrofné vody s väčšou hĺbkou, často až do 3 m, s piesočnatým, humóznym alebo bahnitým dnom. Vody sú výživné so zásaditým pH. Často vytvára rozsiahle spoločenstvá Elodeetum canadensis Eggler.
Elodea canadensis

Elodea canadensis

Opis: Vodomor je trváca vodná (sladkovodná) rastlina, ponorená, vo vode sa vznášajúca, až 50–150(–300) cm dlhá, rozkonárená, husto listnatá. Listy sú jednoduché po 3 v praslene, dolné niekedy protistojné. Listová čepeľ je priesvitná, celistvá, podlhovasto vajcovitá až čiarkovito kopijovitá. Je to dvojdomá rastlina s jednopohlavnými kvetmi. Samičie kvety vyrastajú z dlhého úzkeho tulca sediaceho v pazuche listu, sú dlhostopkaté, rozvíjajúce sa nad hladinou. Kalich je rúrkovitý 2–3 mm dlhý, koruna je biela, patyčinky sú 3. Samčie kvety sú jednotlivé bez rúrkovitého okvetia. Plod je tobolka.
U nás sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytujú len samičie rastliny, teda rozmnožujú sa výhradne vegetatívne.
Poznámka: Elodea canadensis je invázny neofyt. Rastlina sa vo voľných vodných plochách rýchlo šíri. Nadmernou produkciou biomasy, ktorá sa časom začne rozkladať, prispieva k eutrofizácii vôd. Má využitie v akvaristike.
Elodea canadensis
Foto: 13. 8. 2009 (Slovensko, mŕtve rameno rieky Dunajec, Majere, Pieniny).