Syn.: Anacharis nuttallii Planch., Elodea columbiana H. St. John, Elodea minor (Engelm. ex Casp.) Farw., Philotria minor (Engelm. ex Casp.) Small, Philotria nuttallii (Planch.) Rydb., Udora verticillata var. minor Engelm. ex Casp.
Čeleď: Hydrocharitaceae Juss. – voďankovité

Elodea nuttallii

Rozšíření: Primární areál se rozkládá v Severní Americe, především v severovýchodní části USA, roztroušeně ale i v dalších částech země, přesahuje i na jih Kanady. Druhotně se vyskytuje v řadě zemí Evropy (poprvé byl zjištěn v roce 1939 v Belgii) i v Asii (v Japonsku).
V ČR se v současné době nejhojněji vyskytuje v řece Ohři od Chebu až po Klášterec nad Ohří. Jednotlivé lokality byly nalezeny na dalších místech Čech, např. u Děčína, v Praze, Plzni, ale i v Novohradských horách, na Moravě v Ostravě i v dolním Podyjí. Další šíření lze očekávat. Na Slovensku byl roztroušeně zaznamenán v Podunají, Pováží, a snad i na dalších místech.

Ekologie: Zakořeněná ponořená vodní rostlina, osidluje tekoucí i stojaté vody, zejména mezotrofní, průhledné, s nižším obsahem živin. Přezimuje pomocí turionů, snadno se šíří fragmentací lodyh.

Elodea nuttallii

Popis: Vytrvalá dvoudomá bylina; lodyhy jsou chudě větvené, 0,2–1,5(–3) m dlouhé. Listy jsou na bázi lodyhy vstřícné, výše obvykle tvoří 3četné přesleny, jsou přisedlé, jednoduché, čárkovité až úzce kopinaté, 4–15,5 mm dlouhé a 0,9–1,7(–2,4) mm široké, často srpovitě zahnuté, se zvlněným, nezřetelně pilovitým okrajem, na vrcholu špičaté. Květy vyrůstají jednotlivě v paždí horních listů; samčí květy na kratičké stopce, uzavřené v toulci tvořeném 2 srostlými listeny, posléze se uvolňují a otvírají na hladině; kališní lístky 3, vejčité, 1,9–2,4 mm dlouhé; korunní lístky rovněž 3, 0,6–1,4 mm dlouhé, někdy zcela zakrnělé; tyčinek obvykle 9. Samičí květy vyrůstají z válcovitého, 9–15 mm dlouhého toulce a mají až 25 cm dlouhou trubku; kališní lístky jsou 1,1–2,1 mm dlouhé; korunní lístky 1,1–1,9 mm dlouhé, bílé; staminodia 3; semeník spodní, blizny 3. Plody jsou obráceně kyjovité tobolky 0,5–1 cm dlouhé, na vrcholu dlouze zobanité.

Poznámka: V Evropě je to sledovaná invazní rostlina. Zdá se, že v některých oblastech (např. Anglie, Porýní) vytlačuje rovněž zavlečený vodní mor kanadský (Elodea canadensis). U nás problémem dosud není, ale nálezů z ČR je – na rozdíl od okolních zemí – dosud málo.

Elodea nuttallii
Elodea nuttallii
Elodea nuttallii

Fotografovala Alena Vydrová, dne 31. 7. 2018 (ČR, řeka Ohře u Chotíkova).