Syn.: Carex bellardii All., Elyna spicata Schrad., Kobresia bellardii (All.) Degland ex Loisel., Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori, Carex myosuroides Vill.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Elyna myosuroides
Rozšírenie: Ostrička myšia má cirkumpolárny areál s výskytom v celej Arktíde, južnejšie v horách. V severných zemepisných šírkach sa vyskytuje v Severnej Amerike, Grónsku, na Špicbergoch, na severe Ázie až po Kamčatku. V Európe rastie na severe v Škandinávii (Nórsko, Švédsko), južnejší výskyt v horách sa tiahne od Pyrenejí cez Alpy a Karpaty (Západné a Južné), Dinaridy až do Bulharska.
V Českej republike nerastie. Zo Slovenska je druh doložený z jednej lokality vo Vysokých Tatrách, kde bol po dlhšej dobre opätovne potvrdený v roku 2005. Väčší počet lokalít je zaznamenaný v Belianskych Tatrách, tu celkovo asi na 5 lokalitách.
Ekológia: Ostrička myšia rastie v v strednej Európe v subalpínskom až alpínskom stupni na suchých trávnatých holiach, na skalnatých miestach, na skalných hranách. Vyhľadáva miesta vystavené vetru, v zime bez snehu (podobne ako Carex rupestris). Na Slovenských lokalitách rastie na vápencovom podklade, na humusových, skeletnatých, odvápnených pôdach. Kvitne v lete, od júna do augusta.
Elyna myosuroides

Elyna myosuroides

Opis: Trváca rastlina vytvárajúca husté, kompaktné trsy. Výška 10–25 cm. Byľ priama, ± oblá, v spodnej časti listnatá. Listy s vláknito rozpadavými pošvami, čepele štetinovité, široké 0,5–1,5 mm, také dlhé alebo dlhšie ako byľ, žliabkaté, drsné. Paklas vrcholový, kopijovito čiarkovitý, 10–25 × 2–3 mm, zložený z 10–20 kláskov. Vrcholový klások s niekoľkými kvetmi samčími, bočné klásky dvojkveté, horný samčí, dolný samičí, bielo obrúbené plevy hnedé, jednožilové, vajcovito kopijovité. Listeň 4 mm, hnedý, kvety jednopohlavné. Nažka 3–hranná, 1,5–2,5 mm, hnedá, lesklá.
Ohrozenie a ochrana: Druh nie je priamo ohrozený človekom. Všetky známe lokality sú chránené najvyšším stupňom ochrany v rámci Tatranského národného parku. Populácie sú pomerne málopočetné, preto je vhodné ich monitorovať. V SR je ostrička myšia zaradená medzi zraniteľné (VU), zákonom chránené druhy.
Poznámka: V strednej Európe jeden z najvzácnejších reliktných vysokohorských druhov.
Elyna myosuroidesElyna myosuroides
Elyna myosuroides
Foto: 28. 7. 2006 (Vysoké Tatry), 3. 8. 2006 a 6. 8. 2004 (Belianske Tatry).