Syn.: Agropyron intermedium (Host) P. Beauv., Elymus hispidus (Opiz) Melderis, Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth et D. R. Dewey, Triticum intermedium Host
Česká jména: pýr prostřední (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: pýr prostredný (Dostál 1950), pýr sivý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité
Elytrigia intermedia
Rozšíření: Roste ve střední Evropě, v jižní Evropě od Portugalska po Řecko, v balkánských zemích, na východě v Litvě, Bělorusku, Moldávii, na ukrajině včetně Krymu a v evropské části Ruska, dále přes Turecko, Sýrii, Kavkaz a Zakavkazsko, severní Irák, Írán a západní část Pákistánu do jihozápadní části Střední Asie (jih Kazachstánu, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán). Druh se v areálu rozpadá na několik podjednotek v ranku poddruhů či variet; u nás jsou nyní rozlišovány dvě variety (podle nového rodového pojetí zahrnuté do rodu ElymusElymus hispidus var. hispidus a Elymus hispidus var. villosus). Druhotně se vyskytuje i v Severní Americe (především západní část kontinentu). V ČR roztroušeně v teplejších oblastech, zejména ve středních Čechách a Českém středohoří a na jižní Moravě. Ojedinělé lokality i jinde.
Ekologie: Výslunné stráně, křoviny, okraje vinic, písčité bory, nevyhýbá se ani mírně ruderalizovaným stanovištím, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od května do srpna.
Elytrigia intermedia
Popis: Vytrvalá, šedozelená až ojíněná, 0,3–1,1 m vysoká tráva s plazivým oddenkem. Stébla tuhá, pochvy listů na volném okraji brvité, čepel listů plochá nebo na ztlustlém okraji podvinutá, tuhá, zřetelně vynikle žilnatá. Lichoklas tuhý, přímý, 10–20 cm dlouhý, vřeteno lysé, klásky 1,0–1,5 cm dlouhé, 4–7květé, opadavé, plevy 5–7žilné, kožovité, pluchy tupé, s nasazeným hrotem nebo osinkou.
Záměny: Od hojného pýru plazivého (Elytrigia repens) se liší tupými pluchami. Rostliny jsou navíc nápadně šedozelené až ojíněné. Podrobné výzkumy ukázaly, že oba druhy se velice často kříží a determinace je z toho důvodu mnohdy nesnadná.
Z víceméně podobných druhů u nás roste ještě pýrovník psí (Elymus caninus), který má pluchy s dlouhými osinami a rostliny nejsou tak výrazně sivě zbarvené.
Ohrožení a ochrana: Typ uvedený jako Elymus hispidus var. villosus (dle staršího nemenklatorického pojetí Elytrigia intermedia subsp. barbulata) je v Červeném seznamu uveden jako nedostatečně prostudovaný taxon (C4b).
Elytrigia intermediaElytrigia intermedia
Elytrigia intermedia
Elytrigia intermedia
Fotografováno dne 10. 5. 2012 (Praha).