Syn.: Chamaetaxus nigra Bubani, Empetrum crassifolium Raf., Empetrum medium Carmich., Empetrum procumbens Gilib., Empetrum scoticum auct.
Česká jména: šicha černá (Presl 1819, Opiz 1852, Kubát 2002)
Slovenská jména: šucha čierna (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Empetraceae Lindl. – šichovité, Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Empetrum nigrum
Rozšíření: Roste na severní polokouli (Evropa, Asie a Severní Amerika) v arktickém a subarktickém pásmu, v horách se vyskytuje i více k jihu. V ČR se vyskytuje na Šumavě, v Českém lese, v Chebské pánvi, Krušných horách, v Českém Švýcarsku, Jizerských horách, v Krkonoších a v Adršpašsko-teplických skalách.
Ekologie: Převážně na rašeliništích vrchovištního charakteru, méně často na živinami chudých minerálních půdách na kyselých podkladech.
Empetrum nigrum
Popis: Drobný keřík dorůstající výšky kolem 20 cm. Dřevnatějící větvičky jsou větvené, plazivé, až 1 m dlouhé. Listy jsou střídavé, přisedlé, jehlicovité, 4,5–6 mm dlouhé a 1–1,2 mm široké, po stranách rovnoběžné, podvinuté, na spodní straně pouze s úzkou štěrbinou. Květy jsou povětšinou jednopohlavné (a rostliny tedy převážně dvoudomé), vyrůstají nejčastěji po 1 v paždí listů; kališní lístky jsou kopisťovité, 1–1,5 mm dlouhé; korunní lístky jsou eliptické, 1,5–2 mm dlouhé, narůžovělé až červené; v samčích květech jsou nejčastěji 3 tyčinky; v samičích květech bývají 3 staminodia a gyneceum srůstající z 2–9 plodolistů, se svrchním semeníkem. Plody jsou kulovité, lehce zploštělé, černomodré peckovičky mající 5–8 mm v průměru, s 8–10 peckami.
Záměny: Velmi podobná šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum) má pravidelně oboupohlavné květy a poněkud širší a kratší listy, které jsou ve středu nejširší. Oba druhy se spolehlivě poznají jen podle stupně ploidie: šicha černá je diploid (2n=26), zatímco š. oboupohlavná je tetraploid (2n=52); na společných lokalitách (u nás v Krkonoších) se mohou navíc křížit za vzniku triploidního sterilního hybrida. Rozdíly v morfologických znacích vyžadují další studium.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je šicha černá řazena k ohroženým druhům (C3), zákon ji chrání v kategorii silně ohrožených druhů (§2). Na Slovensku patří k druhům zranitelným (VU).
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Fotografovala Alena Vydrová, dne 21. 7. 2005 (Šumava, Chalupská a Pasecká slať).