Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos aemulans
Rozšíření: Velmi vzácný druh, roste jen na jediné lokalitě v Jihoafrické republice v provincii KwaZulu-Natal, v oblasti Ngotshe nedaleko hranic se Svazijskem. Celý areál má průměr asi 10 km2.
Ekologie: Roste na jižních svazích budovaných pískovci, v řídce křovinatém travnatém porostu, v nadmořské výšce (600–)1000–1100 m. Na lokalitě lze předpokládat občasné zimní poklesy teplot pod bod mrazu, spadne zde 600–800 mm srážek za rok, převážně v létě.
Encephalartos aemulans
Popis: Dvoudomá pomalu rostoucí dřevina, roste obvykle jednotlivě; kmínek je 1–1,5(–3) m vysoký a má až 35 cm v průměru, na vrcholu je hustě chlupatý. Listy jsou na vrcholu kmínku růžicovitě uspořádány, jsou zpeřené, 1,2–1,45(–2) m dlouhé, tuhé, v mládí tmavozelené, lysé; lístky na bázi listu jsou redukované do trnů, prostřední lístky se navzájem poněkud překrývají, jsou kopinaté, 12,5–15 cm dlouhé a 1,6–1,8 cm široké, poněkud srpovitě zahnuté, pichlavé, na okraji s 1–3 ostrými zuby; listové vřeteno je víceméně přímé. Samčí rostliny nesou 2–4 citrónově žluté elipsoidní šištice 29–33 cm dlouhé a 14–18 cm široké, pokryté hustými hnědými chloupky, šupiny mají pouze uprostřed nevelký hrbolek, jinak jsou hladké. Šištice na samičích rostlinách jsou velmi podobné tvarem i velikostí, mají šištice dlouhé 35–41 cm a široké 20–23 cm, zelené, hnědě chlupaté, uprostřed šupin jsou také jen nevelké výběžky. Semena jsou 2,5–2,9 cm dlouhá a 1,5–1,9 cm široká, sytě červená.
Ohrožení a ochrana: Druh byl objeven teprve v 80. letech 20. století a popsán v roce 1990. Celkový počet známých jedinců v přírodě je 150–250; ačkoli převážná část jedinců je územně chráněna soukromou rezervací, je podezření, že se nedaří bránit občasným krádežím. Protože populace je velmi nepočetná, druh je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR – critically endangered). Červený seznam IUCN jej klasifikuje ve stejné kategorii. Spolu s ostatními cykasy je zapsán na seznam CITES.
Encephalartos aemulans
Encephalartos aemulansEncephalartos aemulans
Encephalartos aemulans
Encephalartos aemulans
Encephalartos aemulans
Encephalartos aemulans
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).