Syn.: Encephalartos marumii de Vriese, Encephalartos regalis W. Bull, Zamia altensteinii (Lehm.) Heynh., Zamia glabra J. Schust., nom. inval., Zamia katzeri J. Schust., nom. inval., Zamia spinosa Miq., nom. inval., Zamia vernicosa auct., nom. inval., Zamia vroomanii Gentil, nom. inval.
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos altensteinii
Rozšíření: Endemit pobřežní části provincie Eastern Cape v Jihoafrické republice, vyskytuje se v údolích dolních toků asi deseti řek od Bushmans River na jihu po Mbashe River na severu.
Ekologie: Roste v křovinách a na okrajích lesů, na prudkých skalnatých svazích v říčních údolích, v nadmořské výšce 150–750 m. Na lokalitách dochází periodicky k poklesům zimních teplot pod bod mrazu, roční úhrn srážek činí 800–1000 mm, srážky přicházejí převážně v létě.
Encephalartos altensteinii
Popis: Dvoudomá dřevina s nevětveným nebo větveným kmenem vysokým 0,6–4(–7,6) m, 25–35 cm v průměru, na vrcholu je řídce chlupatý, olysávající. Zpeřené listy jsou na vrcholu kmene uspořádány do růžice, jsou 1–2 m dlouhé, tuhé, chlupaté, na horní straně lístků olysávající, sytě zelené; lístky na bázi listu jsou zmenšené, ale nikoli až do trnů, prostřední lístky jsou husté, kopinaté, až 15 cm dlouhé a 2,5 cm široké, hrotité, nejčastěji s 1–2, méně často s 3–5 drobnými zuby na okraji; listové vřeteno je víceméně přímé. Samčí rostliny nesou (1–)2–5 žlutavých válcovitých šištic až 50 cm dlouhých a asi 12 cm širokých, pokrytých řídkými bělavými a červenavými chloupky, šupiny mají uprostřed hákovitý, až 1,5 cm dlouhý výběžek. Samičí rostliny nesou také (1–)2–5 válcovitých šištic, které jsou 40–55 cm dlouhé a 20–28 cm široké, zelené, hnědě chlupaté, šupiny mají postranní trny až 3 cm dlouhé. Semena jsou 3,5–4 cm dlouhá a 2,2–2,5 cm široká, červená.
Ohrožení a ochrana: V současné době roste v přírodě méně než 10 000 jedinců; přestože je druh chráněn, stále dochází nejen k zabírání a přeměně jeho stanovišť, ale i ke krádežím jedinců z obchodních důvodů. Ústup za poslední období byl vyčíslen asi na 30 %. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi zranitelnými druhy (VU – vulnerable), ve stejné kategorii je zařazen i do Červeného seznamu IUCN. Podléhá rovněž mezinárodní úmluvě o obchodu s přírodninami CITES.
Encephalartos altensteinii
Encephalartos altensteinii
Fotografováno dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).