Syn.: Zamia friderici-guilielmi (Lehm.) Heynh.
Česká jména: píchoš (Presl 1846)
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos friderici-guilielmi
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice ve vnitrozemí provincie Eastern Cape a okrajově zasahuje i do provincie KwaZulu-Natal. Lokality leží v prostoru mezi městy Queenstown a Kokstad.
Ekologie: Provází horskou travnatou savanu a nezapojené křovinaté porosty, zejména na horských hřbetech. Na lokalitách panují horká léta a poměrně chladné zimy, při nichž teplota klesá pod bod mrazu a občas se objevuje i sníh; srážkový úhrn dosahuje 375–500 mm za rok. Poměrně dobře překonává požáry, zejména když roste ve skalnatém terénu.
Encephalartos friderici-guilielmi
Popis: Dvoudomá pomalu rostoucí dřevina palmovitého vzrůstu; tvoří kolonie až o 6 kmenech; kmen může být až 4 m vysoký a dosahuje 40–60 cm v průměru, staré rostliny jej mají často nahnutý nebo dokonce až polehlý; na vrcholu je hnědě vlnatý. Listy tvoří růžici na vrcholu kmene, jsou zpeřené, rovné, 1–1,5 m dlouhé, u plodných rostlin vodorovně rozestálé; lístky jsou čárkovitě kopinaté, 10–18 cm dlouhé, modrozelené, ve stáří tmavnoucí, ploché, až po špičku celokrajné, na vrcholu ostře špičaté; řapík není ostnitý. Samčí rostliny tvoří až 12 šištic, které jsou válcovité, 20–40 cm dlouhé a 6–10 cm široké, v mládí žlutavě chlupaté, později hnědnoucí, nesou šupiny s velkým počtem sporangií. Samičí rostliny mohou nést až 6 elipsoidních šištic dlouhých 25–30 cm a širokých 15–20 cm; nesou šupiny se 2 vajíčky. Samičí šištice dozrávají více než 6 měsíců a posléze se na rostlině rozpadají; semena jsou 2,5–3 cm dlouhá a 1,5–2 cm široká, žlutá.
Ohrožení a ochrana: V současnosti se zdá, že populace tohoto druhu jsou stabilní, nicméně v minulosti byla řada stanovišť s výskytem tohoto druhu zničena. Odhaduje se, že postiženo bylo asi 20 % populací. Proto figuruje v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2012) v kategorii taxonů blízkých ohrožení (NT – near threatened). V Červeném seznamu IUCN je hodnocen jako zranitelný (vulnerable). Je zapsán také na seznam CITES.
Poznámka: Druh byl pojmenován na počest pruského krále Fridricha Viléma (III.), který založil několik univerzit a podporoval přírodovědný výzkum, mimo jiné i botaniku.
Encephalartos friderici-guilielmi
Encephalartos friderici-guilielmi
Encephalartos friderici-guilielmi
Encephalartos friderici-guilielmi
Encephalartos friderici-guilielmi
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).