Syn.: Encephalartos lanuginosus (Jacq.) Lehm., Zamia lanuginosa Jacq., Zamia longifolia Jacq.
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos longifolius
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, v území vymezeném městečky Unionsdale a Albany. Západní částí areálu přesahuje až do květenné říše Capensis.
Ekologie: Roste v dosti rozmanitých vegetačních typech na strmých, často skalnatých svazích, může to být fynbos i jiné formace křovin, v nadmořské výšce 200–1500 m. Klima je charakterizováno dosti chladnými zimami, v nichž pravidelně teploty poklesají i pod bod mrazu, a horkými suchými léty; roční úhrn srážek dosahuje 300–1250 mm, se zimním maximem.
Encephalartos longifolius
Popis: Dvoudomá dřevina dorůstající výšky 1–3(–4,5) m; kmeny mají 30–45 cm v průměru, rostou jednotlivě, vzácněji i v trsech. Listy jsou zpeřené, vyrůstají na vrcholu kmene ve spirálovité růžici, 1,1–1,7 m dlouhé, tuhé, v mládí jemně chlupaté, později lysé, sytě zelené, listy rostlin v některých populacích jsou i nasivělé; dolní 1–2 páry lístků mohou být přeměněny v trny; prostřední lístky jsou kopinaté, až 20 cm dlouhé a až 4 cm široké, celokrajné nebo na straně směrem k bázi někdy s 1–3 drobnými zoubky, na špičce pichlavé nebo tupé, zejména výše na vřeteni postavené do písmene V, navzájem se často překrývají; listové vřeteno bývá pod vrcholem listu zakřivené. Na samčích rostlinách se tvoří 1–2(–3) krátce stopkaté, zelenohnědé, válcovité šištice 40–60 cm dlouhé a 14–20 cm široké, šupiny mají uprostřed výběžek až 2 cm dlouhý. Samičí šištice bývají nejčastěji jednotlivé, rovněž válcovité, 50–60 cm dlouhé a až 40 cm široké, olivově zelené, střední hrbol na šupinách je vysoký 2–2,5 cm. Semena jsou červená, až 5 cm dlouhá a 2,5 cm široká.
Ohrožení a ochrana: Na rozdíl od ostatních jihoafrických cykasů jsou populace tohoto druhu stále relativně početné; odhaduje se, že v posledních 3 generacích jich zaniklo asi 20 %. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je druh klasifikován jako blízký ohrožení (NT – near threatened), na stejné úrovni je hodnocen i v Červeném seznamu IUCN. Figuruje rovněž v příloze mezinárodní úmluvy o obchodu s přírodninami CITES.
Poznámka: Druh má největší samičí šištice ze všech jihoafrických zástupců rodu, mohou vážit až 36 kg.
Encephalartos longifolius
Encephalartos longifolius
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).