Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos princeps
Rozšíření: Endemit nevelkého území v provincii Eastern Cape v Jihoafrické republice, roste jen v údolích řek Black Kei, Great Kei a Kubusi.
Ekologie: Stanovištěm jsou křoviny na strmých skalnatých doleritových svazích v říčním údolí, v nadmořské výšce (200–)600–750 m. Teploty na lokalitách v zimě mohou klesat pod bod mrazu, roční úhrn srážek činí 420–520 mm, srážky přicházejí v létě.
Encephalartos princeps
Popis: Dvoudomá dřevina s trsnatě rostoucími kmeny, často jich bývá ve skupině 10-15 a jsou vysoké 1,2–3,4(–5) m a mají 30–40 cm v průměru. Zpeřené listy na vrcholu kmene jsou (1–)1,2–2 m dlouhé, tuhé, v mládí nápadně stříbřitě šedé a ojíněné, později přecházející do tmavozelené; nejdolejší lístky na bázi listu jsou redukované na trny, prostřední lístky jsou husté, kopinaté, 12–15 cm dlouhé a 1–1,3 cm široké, hrotité, někdy s 1–2 drobnými zuby na okraji, v horní části listu se překrývají; listové vřeteno je víceméně přímé. Samčí rostliny nesou 1–3 zelené válcovitých šištic 16–26(–50) cm dlouhých a asi 8–10(–12) cm širokých, šupiny mají uprostřed hákovitý, 1,2–1,5 cm dlouhý výběžek. Samičí rostliny nesou také (1–)2–5 válcovitých šištic, které jsou (30–)40–55 cm dlouhé a 20–28 cm široké, zelené, bělavě a hnědavě chlupaté, šupiny mají postranní trny 1,5–2(– 3) cm dlouhé. Semena jsou 3,5–4 cm dlouhá a 2,2–2,5 cm široká, červená.
Ohrožení a ochrana: V přírodě je současnosti známo 3500–5000 jedinců; druh je sice chráněn, ale ohrožuje jej ilegální sběr i narušování stanovišť, např. invazním druhem Lantana camara. Za poslední dobu ustoupil asi o 30 %. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) se proto octl mezi zranitelnými druhy (VU – vulnerable). V této kategorii je klasifikován i v Červeném seznamu IUCN. Podléhá rovněž mezinárodní úmluvě o obchodu s přírodninami CITES.
Encephalartos princeps
Encephalartos princeps
Encephalartos princeps
Encephalartos princeps
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).