Syn.: Encephalartos horridus var. trispinosus Hook.
Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Encephalartos trispinosus
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, vyskytuje se pouze v provincii Eastern Cape v údolí řek Bushmans River, Great Fish River a Kariega River.
Ekologie: Stanovištěm jsou suchomilné křovinaté trnité porosty na horských hřbetech a výslunných svazích v údolích řek, v nadmořské výšce 150–650 m. Na lokalitách v zimě pravidelně mrze a roční úhrn srážek činí 600–750 mm, s letním maximem.
Encephalartos trispinosus
Popis: Dvoudomá nízká pomalu rostoucí dřevina, roste nejčastěji ve shlucích (kmínek bývá u báze větvený), řidčeji jednotlivě; kmínek je 50–90 cm vysoký a mívá 25–30 cm v průměru. Listy jsou na vrcholu kmínku růžicovitě uspořádány, jsou zpeřené, 0,75–1,25 m dlouhé, tuhé, v mládí šedozelené až modrozelené, později sytě zelené, lysé; lístky na bázi listu jsou drobnější, prostřední lístky jsou čárkovitě kopinaté až kopinaté, 10–18 cm dlouhé a 1,5–2,5 cm široké, ostře špičaté, s koncovým trnem až 6 mm dlouhým, alespoň některé s 1–2 pichlavými úkrojky 1–3 cm dlouhými; lístky na konci listu se často překrývají; listové vřeteno je směrem k vrcholu zakřivené a někdy zkroucené. Samčí rostliny nesou jednotlivé šištice, jež jsou válcovitě vřetenovité, 25–35 cm dlouhé a 6,5–7,5 cm široké, šupiny mají uprostřed hrbol asi 7 mm dlouhý. Samičí rostliny mají šištice válcovité, dlouhé 40–50 cm a široké 16–18 cm, sytě žluté, šupiny jsou řídce přitiskle chlupaté, na bocích a uprostřed s trnovitými výběžky 2–3 cm dlouhými. Semena jsou 4–5 cm dlouhá a asi 2 cm široká, červenavá až žlutooranžová.
Ohrožení a ochrana: V současné době je známo 5–10 lokalit s přibližně 300–400 jedinci; za poslední půlstoletí se početnost snížila asi o 30 %; ochrany nyní požívá ve 3 přírodních rezervacích. Hlavní příčina ústupu je nadměrný sběr a příliš intenzivní pastva. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi zranitelnými druhy (VU – vulnerable). Červený seznam IUCN jej klasifikuje ve stejné kategorii. Stejně jako ostatní cykasy je zapsán na seznam CITES.
Encephalartos trispinosus
Encephalartos trispinosus
Encephalartos trispinosus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).