Syn.: Ephedra helvetica C. A. Mey., Ephedra negrii Nouviant, Ephedra rigida St.-Lag., Ephedra vulgaris subsp. helvetica (C. A. Mey.) Nyman
Čeleď: Ephedraceae Dum. – chvojníkovité
Ephedra distachya subsp. helvetica
Rozšíření: Taxon se vyskytuje pouze ve švýcarském kantonu Wallis a i Itálii v provincii Val d’Aosta a ve Val Venosta (Vintschgau) v provincii Jižní Tyroly. Významný relikt, pozůstatek vegetace chladné sprašové stepi ze suchých období dob ledových, izolovaný v extrémních podmínkách údolí centrálních Alp.
Ekologie: Roste v xerotermní vegetaci na prudkých svazích s mělkou kamenitou půdou, ale také v kamenných snosech v teráskách ve vinohradech. Lokality leží ve vnitroalpských kotlinách s výrazně kontinentálním klimatem, v nadmořské výšce 200–800 m.
Ephedra distachya subsp. helvetica
Popis: Prutovitý, bohatě větvený dvoudomý keřík vysoký 10–25 cm; větvičky jsou oblé, šedozelené, jemně rýhované a papilnaté; plazivý oddenek je dřevnatý. Listy jsou vstřícné, nezelené, mají podobu hnědých, asi 3 mm dlouhých, po stranách srostlých šupin. Samčí šištice jsou klasovité až hlavaté, tvoří je přeslenitě uspořádané tyčinky; samičí šištice vyrůstají po 1–2 na koncích zkrácených větviček, skládají se z několika párů vstřícných podpůrných šupin a nesou 2 šupiny semenné, každou s jedním vajíčkem. Podpůrné šupiny při dozrávání semen dužnatí a nabývají jasně červené barvy; vzniká tak útvar podobný bobulím.
Ohrožení a ochrana: Ve Švýcarsku podléhá zákonné ochraně, v červeném seznamu je hodnocen jako ohrožený (VU – vulnerable).
Poznámka: Alpské populace se od nominátní subspecie druhu Ephedra distachya liší stavbou mikropylární trubky. Byly však zjištěny určité rozdíly mezi švýcarskými a jihotyrolskými populacemi, což vedlo k odlišování několika dalších drobných druhů. V 90. letech 20. století se ale nakonec molekulárními metodami prokázala shoda všech alpských populací a současně určitá odlišnost od nominátního typu. Hodnocení na úrovni poddruhů je pro jejich klasifikaci zřejmě nejvhodnější.
Ephedra distachya subsp. helvetica
Ephedra distachya subsp. helvetica
Fotografoval Mário Duchoň, dne 30. 8. 2012 (Švýcarsko, kanton Wallis: okolí města Sion).