Syn.: Ephedra campylopoda C. A. Mey., Ephedra fragilis subsp. campylopoda (C. A. Mey.) K. Richt., Ephedra macedonica Kosanin
Čeleď: Ephedraceae Dum. – chvojníkovité
Ephedra foeminea
Rozšíření: Typický druh východní poloviny Středozemí. Souvisle se vyskytuje na chorvatském a černohorském pobřeží Jadranu, v Albánii, Makedonii, Řecku a na ostrovech v Egejském moři, okrajově v Bulharsku, dále v evropské i asijské části Turecka, jakož i na pobřeží Sýrie, v Libanonu, Izraeli a na Sinaji. Oddělený výskyt byl zaznamenán v italské Apulii a v libyjské Kyrenaice. Na Arabském poloostrově roste v horách podél západního pobřeží (v Saúdské Arábii i Jemenu) a přesahuje i do Eritrey, Etiopie a Somálska.
Ekologie: Skalnatá místa, štěrbiny skal i na zdech, v macchii i řídkých borových lesících, převážně na vápencovém podloží. Vystupuje až do nadmořské výšky 700(–1000) m, na Arabském poloostrově a ve východní Africe ve výškách 1700–2800 m. Semena rozšiřují zvířata.
Ephedra foeminea
Popis: Dvoudomý, bohatě větvený keř, často s popínavými nebo převislými větvemi až 4 m dlouhými, někdy s vyvinutým kmínkem. Větve tenčí, často poněkud zprohýbané, článkované, zelené nebo nasivělé, rýhované. Listy nezelené, redukované na vstřícné šupiny 1–2 mm dlouhé, srostlé do 1/3–2/3. Samčí šištice přisedlé nebo krátce stopkaté, elipsoidní, s 4–8 páry mikrosporofylů. Samičí šištice krátce stopkaté, zpravidla s 2–3 páry sterilních šupin a 2 megasporofyly, které až do horní poloviny srůstají. Šupiny ve zralosti dužnatí, zrůžoví až zčervenají, dorůstají velikosti 8–9 mm; semena jsou v šupinách téměř úplně skryta.
Ohrožení a ochrana: Zařazen na Červený seznam Chorvatska.
Využití: V lidovém léčitelství se využívá pro léčení astma, dýchacích problémů a jako diuretikum.
Poznámka: Některými autory považován za poddruh druhu Ephedra fragilis, který ale roste v západním Středozemí, zejména na Pyrenejském poloostrově a v severozápadní Africe, na východ zasahuje na Maltu a do Itálie na Sicílii a do Kalábrie, ale roste i na Madeiře a Kanárských ostrovech. Tento druh se vyznačuje přímým vzrůstem, lámavými větvičkami a drobnějšími samičími šišticemi.
Ephedra foeminea
Ephedra foeminea
Ephedra foeminea
Ephedra foemineaEphedra foeminea
Ephedra foemineaEphedra foeminea
Fotografovala Naděžda Gutzerová, ve dnech 26. 9. 2011 (Chorvatsko, Blato), 30. 9. 2012 a 5. 6. 2013 (Chorvatsko, Primošten), 10. 6. 2013 (Chorvatsko, Rogoznice, u jezera Zmajevo oko).