Syn.: Ephedra altissima Buch, nom. illeg., Ephedra dissoluta Webb et Berthel., Ephedra gibraltarica Boiss.
Čeleď: Ephedraceae Dum. – chvojníkovité
Ephedra fragilis
Rozšíření: Západomediteránní druh. Roste ve Španělsku, na jihozápadě Portugalska, na Baleárách, Sardinii, Sicílii, v italské Kalábrii a na Maltě. V severní Africe roste od Maroka až po Libyi, také na Madeiře a Kanárských ostrovech. V severní Africe se rozlišuje ještě subsp. cossonii.
Ekologie: Provází přímořské, často i zasolené písčiny, kamenité svahy, staré zídky a další suchá stanoviště, např. mediteránní křoviny, zejména na vápencích a sádrovcích. Vystupuje až do nadmořské výšky 1100 m.
Ephedra fragilis
Popis: Hustý přímý nebo vystoupavý dvoudomý keř, dorůstá výšky 1,8–3(–4) m; starší větve jsou popelavě šedé, letorosty mají průměr 1,5–2,2 mm, jsou zelené, jejich články jsou 10–20 cm dlouhé, za sucha lámavé. Listy jsou redukované, vstřícné, šupinovité, asi 2 mm dlouhé, na hřbetě zelené. Samčí šištice vyrůstají ve skupinkách po 4–8, jsou téměř přisedlé, vejcovité až kulovité, 5–10 mm dlouhé. Samičí šištice jsou jednotlivé, dužnaté, kulovité, 8–10 mm dlouhé, s 2–3 páry šupin, s 1 vajíčkem, za zralosti červené nebo oranžové. Semena jsou elipsoidní, 7–9 mm dlouhá, kaštanově hnědá, ukrytá v šištici.
Poznámka: Podobně jako jiné druhy chvojníků obsahuje řadu alkaloidů, zejména efedrin a pseudoefedrin. Byl využíván v lidovém léčitelství.
Ephedra fragilis
Ephedra fragilis
Fotografováno dne 19. 4. 2018 (Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic Historic).