Česká jména: postromice (Presl 1846)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epidendrum alsum
Rozšíření: Sever Jižní Ameriky, vyskytuje se v oblasti Guyanské vysočiny, byl popsán z hory Roraima na pomezí Venezuely, Guyany a Brazílie. V celé této oblasti se vyskytuje na 90 taxonů rodu Epidendrum.
Ekologie: Terestrická nebo litofytická orchidej, roste na skalnaté vrcholové části tepui, v nadmořské výšce zhruba od 2000 do 2800 m.
Epidendrum alsum
Popis: Vytrvalá bylina s kmínkovitými lodyhami, které jsou přímé, v horní části olistěné, 20–25(–35) cm vysoké. Listy jsou přisedlé až objímavé, střídavé, na lodyze dvouřadě uspořádané, kopinaté až vejčité, 20–35 mm dlouhé a 15–20 mm široké, na okraji dolů zahnuté až podvinuté, na vrcholu s nasazenou špičkou, kožovité, výrazně kýlnaté. Květenství je terminální, latnaté, zřetelně delší než listy, složené z dolů svěšených 5–8květých hroznů, jejich vřetena jsou „cik-cak“ lomená; listeny jsou 4–5 mm dlouhé; květy jsou drobné, často nicí, vnější okvětní lístky jsou eliptické, 6–7 mm dlouhé, žlutozelené, vnitřní jsou 4,5–5,5 mm dlouhé, užší než vnější, pysk je člunkovitý, asi 6 mm dlouhý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Podléhá ochraně mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy CITES.
Epidendrum alsum
Epidendrum alsumEpidendrum alsum
Epidendrum alsum
Epidendrum alsum
Epidendrum alsum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 19. 9. 2008 a 25. 1. 2016 (Venezuela, Roraima).