Syn.: Epidendrum alternans Lindl., Epidendrum integrilabium Ames et C. Schweinf., Epidendrum rhomboglossum Kraenzl.
Česká jména: postromice (Presl 1846)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epidendrum fimbriatum
Rozšíření: Druh severozápadu Jižní Ameriky, vyskytuje se v horských oblastech západní Venezuely, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a západní Bolívie.
Ekologie: Roste převážně terestricky, ale i epifyticky v horských vlhkých lesích, páramu a puně, často na březích vodních toků, ale i podél cest, v nadmořských výškách od 1100 až do 3700 m.
Epidendrum fimbriatum
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 30–40 cm dlouhou, větvenou, olistěnou. Listy jsou střídavé, dvouřadě uspořádané, pochvaté, eliptické, až 6,6 cm dlouhé a asi 0,6 cm široké, od lodyhy odstálé, poněkud kožovité. Květenství je terminální, hroznovité, 4–16 cm dlouhé, několikakvěté; listeny jsou vejčité až podlouhle kopinaté, asi 9 mm dlouhé; květy jsou neresupinované, bílé až narůžovělé, s růžovými až fialovými tečkami, dorsální vnější okvětní lístek je eliptický až podlouhle kopinatý, 6–8 mm dlouhý, postranní vnější okvětní lístky jsou podobné, o něco širší, vnitřní okvětní lístky jsou užší než lístky vnější, úzce obkopinaté, na vrcholu tupé, pysk je široce vejčitý, 4–7 mm dlouhý, na okraji nepravidelně zubatý či třásnitý, někdy však i téměř celokrajný, sloupek je krátký. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je zahrnut pod ochranu mezinárodní obchodní úmluvy CITES.
Epidendrum fimbriatum
Epidendrum fimbriatum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 13. 2. 2014 (Kolumbie, okolí sopky Nevado del Ruiz).