Česká jména: postromice (Presl 1846)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epidendrum holstii
Rozšíření: Endemit Guyanské vysočiny, vyskytuje se v oblasti Pantepuí na venezuelsko-brazilsko-guyanském pomezí, na vrcholech stolových hor Roraima, Kukenán a Auyán, na západ jeho areál zasahuje až k masivu Chimantá a Meseta del Cerro Jaua. Tento druh byl popsán mexickými botaniky teprve na počátku roku 2018, a to podle sběru z brazilské části hory Roraima.
Ekologie: Roste terestricky na plně osluněných a vlhkých skalách vrcholových částí tepui, v nadmořských výškách od 1850 až do 2800 m.
Epidendrum holstii
Popis: Vytrvalá bylina, 50–79 cm vysoká. Lodyha je přímá, 30–43 cm dlouhá, jednoduchá, v průřezu okrouhlá, zelená nebo červeně naběhlá. Listy v počtu 9–13 jsou dvouřadě uspořádané, střídavé, čepel je podlouhle kopinatá, 3–9,5 cm dlouhá a 1–2,4 cm široká, kožovitá, na vrcholu téměř tupá, tmavě zelená. Květenství je terminální, hroznovité, 9–39 cm dlouhé, jeho stopka je 6–28 cm dlouhá; listeny jsou 1–3 cm dlouhé, špičaté, světle hnědé; květy jsou bez resupinace, vnější i vnitřní okvětní lístky jsou karmínově červené, pysk je růžový, callus žlutý, okraje jsou bílé, vnější okvětní lístky jsou eliptické, 8–11 mm dlouhé, odstálé, volné, ploché, špičaté, vnitřní okvětní lístky jsou eliptické, 7–10 mm dlouhé, odstálé, špičaté, pysk je až 6,4 mm dlouhý a až 8 mm široký, hluboce 3laločný, na bázi mírně srdčitý, po okraji výrazně zubatý; sloupek je 3–5 mm dlouhý, rovný. Plodem je tobolka.
Záměny: Tento druh se vyznačuje květy poměrně malými, karmínově červenými, jeho pysk je růžový, callus žlutý a okraje jsou bílé. Poněkud podobný je druh Epidendrum secundum, který má však květy větší, celé růžové, jeho callus je rovněž žlutý, okraje jsou bílé.
Ohrožení a ochrana: Všechny orchideje bez výjimky – tedy i tento zcela nově popsaný druh – jsou chráněny mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Bruce K. Holst, na nějž odkazuje druhové jméno, je kurátorem herbáře Marie Selby Botanical Gardens, který se zasloužil o poznání venezuelské květeny a poukázal na potřebu klasifikovat tyto rostliny z Roraimy jako nový druh.
Epidendrum holstii
Epidendrum holstii
Epidendrum holstii
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 1. 2016 (Venezuela, Roraima, vrchol hory).

Literatura:
Eric Hágsater, Elizabeth Santiago (eds.) (2018): EPIDENDRUM HOLSTII Hágsater et Carnevali, sp. nov. In: Icones Orchidacearum, Fascicle 16(1), Plate 1623. Herbaio AMO, México.