Syn.: Epilobium acinifolium Rchb. ex Schur, Epilobium carpetanum Willk., Epilobium ebrodunense Chaix ex Hausskn., Epilobium lapponicum F. A. Bauer ex Hausskn., Epilobium nitidum Host, Epilobium nutans Lej., nom. illeg.
Česká jména: vrbovka chlumní (Kubát 2002)
Slovenská jména: vŕbovka kopcová (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Onagraceae Juss. – pupalkovité
Epilobium collinum
Rozšíření: Evropský druh, roste od Španělska a severní části Balkánu po Skandinávii a střední část evropského Ruska. V ČR i na Slovensku se vyskytuje roztroušeně od nížin až do hor, především v území s kyselými horninami; velmi vzácně nebo zcela chybí v nejteplejších nížinách a pahorkatinách s převažujícími bazickými podklady.
Ekologie: Vyskytuje se na skalních teráskách, v místech s mělkými kamenitými půdami kolem lučních nebo lesních cest, na železničních náspech nebo ve starých lomech. Na zásaditých podkladech se vyskytuje jen ve vyšších nadmořských výškách.
Epilobium collinum
Popis: Vytrvalá bylina s přímými, (5–)10–30(–45) cm vysokými lodyhami, často v dolní polovině stromečkovitě větvenými, lodyhy jsou zejména v horní části hustě přitiskle chlupaté; na bázi lodyh se tvoří krátké podzemní nezelené výběžky. Listy jsou často lysé, mimo nejvyšších vstřícné, většinou krátce řapíkaté, vejčité až kopinaté, 1–4(–5) cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké, leskle tmavozelené a často na slunci červenající, na bázi klínovité, na okraji na každé straně s 7–15 zuby. Květenství je hroznovité; květy jsou čtyřčetné, před rozkvětem nicí; kališní lístky jsou 2,5–3(–4) mm dlouhé, lysé nebo řídce chlupaté; korunní lístky jsou (3–)4–6 mm dlouhé, bledě růžové až lilákové, na vrcholu hluboce dvoulaločné; tyčinek je 8; blizna je čtyřdílná. Plody jsou (3–)4–6(–7) cm dlouhé tobolky, krátce šedě pýřité nežláznatými chlupy; semena jsou 0,9–1,1 mm dlouhá, v obrysu obkopinatá, na vrcholu postrádají průsvitný přívesek.
Záměny: Vrbovka chlumní patří do skupiny druhů se čtyřdílnou bliznou. Nejpodobnější je vrbovka horská (Epilobium montanum), která je v květenství, na semenících a posléze na tobolkách žláznatá. Žlázky na semenících a tobolkách má ještě vrbovka kopinatá (Epilobium lanceolatum), která se liší nápadněji řapíkatými listy nejširšími kolem poloviny délky, na bázi víceméně celokrajnými, a velmi světlými květy. Tento druh ovšem nebyl v ČR již více než 50 let nalezen.
Epilobium collinumEpilobium collinum
Epilobium collinum
Fotografováno dne 4. 8. 2012 (Šumava, Modrava).