Syn.: Chamaenerion dodonaei (Vill.) Kostel., Epilobium angustissimum Grauer, Chamaenerion angustissimum (Weber) D. Sosn., Epilobium palustre auct. non (L.) Scop., Epilobium rosmarinifolium Haenke, Chamaenerion rosmarinifolium (Haenke) Moench, Chamerion dodonaei (Vill.) Holub
Čeľaď: Onagraceae Juss. – pupalkovité
Epilobium dodonaei
Rozšírenie: Kyprina štrkovisková primárne rastie najmä vo vyšších pohoriach Európy (Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty). Vyskytuje sa v Turecku, na Kaukaze, v Stredomorí. Sekundárne sa vyskytuje na vhodných biotopoch teplejších častí strednej a juhovýchodnej Európy.
Na Slovensku má najviac lokalít prirodzeného výskytu v povodí Váhu, kde sa vyskytuje od podhoria Západných Tatier až hlboko do Podunajskej nížiny. Vyskytuje sa pri riekach Orava a Kysuca. Izolované lokality sú v alúviách Dunajca, Popradu a Laborca vrátane ich prítokov. Viacero izolovaných lokalít je vo východnej časti východného Slovenska. V ČR sa vyskytuje zriedkavo na Morave (Ostravsko, Olomoucko, Moravská brána, predhorie Beskyd), v Čechách len v juhozápadnom okolí Prahy a v predhorí niektorých českých hôr; väčšina lokalít je sekundárneho charakteru.
Ekológia: Primárne rastie na štrkoviskách a kamenistých náplavách, pozdĺž tokov, na kamenistých sutiach a svahoch. Sekundárne sa vyskytuje ako pionierska rastlina na plochách ovplyvnených antropickou činnosťou, hlavne v kameňolomoch, na násypoch, haldách. Rastie od nížin do horského stupňa.
Opis: Rastlina (20–)30–100 cm vysoká, trváca až poloker, s krátkym, spravidla rozkonáreným, viachlavým podzemkom, poplazy podzemné, mäsité, hrubé, červenkasté. Stonka priama, tvrdá, drevnatejúca, hore dosť husto pritlačene striebristo chlpatá, v pazuchách listov s brachyblastami alebo dlhšími konárikmi. Listy striedavé, tuhé, hrubé, čiarkovité až čiarkovite kopijovité, na vrchole krátko končisté až krátko hrotité, šabľovité zahnuté, sediace, na okraji podvinuté, na oboch stranách rovnako sivasto zelené. Kvety sú veľké, široko otvorené, priamo odstávajúce. Kališné lístky čiarkovito kopijovité, červenkasté. Korunné lupienky úzko obrátene vajcovité, na vrchole zaokrúhlené živoružové. Čnelka málo zakrivená, s časti bielo plstnatá. Tobolky spravidla červenkasté, mladé husto pritlačene belavo chlpaté.
Ohrozenie a ochrana: Zákonom chránená je v Maďarsku.
Epilobium dodonaeiEpilobium dodonaei
Epilobium dodonaeiEpilobium dodonaei
Foto: 13. 8. 2010 (Slovensko, Vengliská, bývalý dobývací priestor štrkopieskov, Stará Ľubovňa).