Syn.: Chamaenerion latifolium (L.), Chamerion subdentatum (Rydb.) Löve et Löve, Chamaenerion subdentatum Rydb., Chamerion latifolium (L.) Holub
Čeľaď: Onagraceae Juss. – pupalkovité
Epilobium latifolium
Rozšírenie: Druh s cirkumpolárnym areálom. Vyskytuje sa v arktickej Ázii, južnejšie v horách a v Severnej Amerike, tu len v severnej časti kontinentu, na Aljaške, severe Kanady, na kanadských arktických ostrovoch, v Grónsku a na Islande.
Ekológia: Druh v rámci biotopov Arktídy so širokou amplitúdou. Optimum výskytu má na miestach s rozvoľnenou vegetáciou, na morénach, sutinách, na vyfukovaných hrebeňoch, riečnych terasách, popri vodných tokoch, na miestach s disturbanciou povrchu, napr. na svahoch so solifukciou pôdy, obsadzuje piesky vyvievané z vodných tokov vytekajúcich z ľadovcov, vzácnejšie aj v kríčkovitej tundre. Vyhľadáva piesčité, štrkovité a kamenité pôdy obvykle s nepodstatnou prímesou organického materiálu. Osídľuje aj miesta pozmenené človekom, napríklad okraje ciest a priestory vo vnútri osád. Výskyt siaha od morského pobrežia vysoko do hôr, v Severnej Amerike do 4000 a v Himalájach do až do 5000 m n. m.
Epilobium latifolium
Opis: Vytrvalá rastlina vysoká 5–30 cm. Byle jednoduché, alebo slabo vetvené, poliehavé až vzpriamené, lysé alebo riedko až husto chlpaté, olistené. Listy sediace, ploché, končisté, (10–)25–45(–65) mm dlhé a (3–)10–15(–22) mm široké, lysé alebo páperisté. Kvety v (1–)3–5(–8) kvetom strapci, veľké, až 5 cm v priemere. Kalich intenzívne fialový, chlpatý, 14–18 mm dlhý, koruna 4-početná, od svetloružovej po fialovú, zriedkavo biela, lupienky obvajcovité, 15–25 mm dlhé a (4–)10–20(–22) mm široké. Plod je 45–70 mm dlhá a do 3 mm široká, chlpatá, fialová alebo hnedá tobolka. Kvitne od mája do augusta.
Poznámka: Za optimálnych podmienok sa vyskytuje vo veľmi početných populáciách, ktoré sfarbujú v čase kvitnutia krajinu do ružova. Je grónskou národnou rastlinou.
Epilobium latifoliumEpilobium latifolium
Epilobium latifolium
Epilobium latifolium
Foto: 2. a 3. 7. 2010 (Grónsko, Kangerlussuaq).