Syn.: Epilobium montanum L. subsp. genuinum Čelak., nom. inval., Epilobium silvestre Kit.
Čeleď: Onagraceae Juss. – pupalkovité
Epilobium montanum

Epilobium montanum

Rozšíření: Roste v Evropě (až po sever Skandinávie) a Asii (hory Střední Asie, sever Japonska). U nás se vyskytuje dosti hojně až hojně po celém území, s těžištěm v kolinním až montánním stupni.
Ekologie: Listnaté, smíšené i jehličnaté lesy, lesní světliny a okraje, paseky, křoviny, parky, úpatí starých zdí, železniční nádraží a jiná ruderalizovaná místa. Na čerstvě vlhkých až vysychavých, většinou živinami bohatých půdách.
Popis: Přímá nebo na obloukovité bázi krátce vystoupavá lodyha, 20–80 cm vysoká, oblá, jednoduchá nebo v horní třetině chudě větvená, po celém obvodu pýřitá, v květenství také často se žláznatými chlupy, často červenavě naběhlá. Vrchol lodyhy je před rozkvětem mírně, ale zřetelně přímý. Listy s výjimkou nejhořejších vstřícné, vejčité nebo vejčitě eliptické, řidčeji až téměř kopinaté, špičaté. Prostřední listy 3–8 cm dlouhé, 1,5–4 cm široké, s mělce srdčitou bází a s 2–4 mm dlouhým řapíkem, na okraji hustě zubaté. Všechny listy trávozelené, někdy načervenalé. Květy před rozkvětem nící, kališní lístky 5–6 mm dlouhé, korunní lístky 8–11 mm dlouhé, hluboce dvoulaločné, světle růžové až růžově nachové, vzácně bílé. Blizna je čtyřlaločná. Plodem jsou tobolky. Kvete od května do září.
Epilobium montanumEpilobium montanum
Fotografováno dne 2. 7. 2008 (Krkonoše, u Tetřevích bud).