Syn.: Chamaenerion obscurum Schreb., Chamaenerion ramosissimum Moench, nom. illeg., Epilobium ambiguum Fr., Epilobium chordorrhizum Fr., Epilobium decumbens Dumort., Epilobium erectum Petrie, Epilobium fennicum Laest. ex Hausskn., Epilobium foliosum (Ficinus) Dörfl., nom. illeg., Epilobium gemmascens Lange, Epilobium gemmiferum Willk. et Lange, Epilobium junceum var. macrophyllum Hausskn., Epilobium madeirense Hausskn., Epilobium obscurum Rchb., nom. illeg., Epilobium purpurascens Gilib., nom. inval., Epilobium ramosissimum Hegetschw., Epilobium tetragonum Pollich, nom. illeg., Epilobium virgatum Lam.
Česká jména: vrbovka tmavá (Kubát 2002)
Slovenská jména: vŕbovka tmavá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Onagraceae Juss. – pupalkovité

Epilobium obscurum

Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších částí, zasahuje i do severní Afriky do Maroka a Alžírska, na Madeiru, Azorské a Kanárské ostrovy, do Malé Asie a na Kavkaz. Druhotný výskyt je hlášen i z Chile, Tasmánie a Nového Zélandu. V ČR i na Slovensku se vyskytuje roztroušeně od vyšších pahorkatin až do hor, v nížinách jen velmi vzácně.
Ekologie: Provází luční nebo polozastíněná lesní prameniště, břehy potůčků, řidčeji i jiné typy mokřadních stanovišť.

Epilobium obscurum

Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou přímé, (15–)20–80(–100) cm vysoké, v dolní polovině občas větvené, v horní části krátce chlupaté; za květu nebo častěji po odkvětu tvoří na bázi lodyh tenké až provazovité výběžky s oddálenými páry šupinovitých listů. Listy jsou většinou na líci lysé, dolní vstřícné, horní střídavé, přisedlé nebo kratičce řapíkaté, vejčitě kopinaté až kopinaté, 2–7(–8) cm dlouhé a 0,8–1,8 cm široké, tmavozelené a často červeně naběhlé, na bázi zaokrouhlené, na okraji drobně zubaté až pilovité. Květenství je hroznovité; květy jsou čtyřčetné; kališní lístky jsou 3–4 mm dlouhé, špičaté, šedavě chlupaté; korunní lístky jsou (4–)5–7 mm dlouhé, růžovofialové, mělce dvoulaločné; tyčinek je 8; blizna je kyjovitá. Plody jsou 4–6(–7) cm dlouhé tobolky, krátce šedě pýřité nežláznatými chlupy, mezi nimiž jsou vtroušené krátké žlázky; semena jsou (0,9–)1–1,1 mm dlouhá, v obrysu obvejčitá, na vrcholu bez přívesku.

Záměny: Charakteristickým znakem jsou vtroušené žlázky na češulích a bázích kalicha, potažmo na tobolkách, jinak žláznaté odění chybí. Tím se odlišuje zejména od podobné vrbovky žláznaté (Epilobium ciliatum), která je žláznatá v celém květenství. Vrbovka tmavá se kříží s několika dalšími druhy vrbovek a v současné době patří k ustupujícím druhům, dílem i vinou introgrese.

Ohrožení a ochrana: Vrbovka tmavá je zařazena k ohroženým druhům naší květeny (C3).

Epilobium obscurumEpilobium obscurum
Epilobium obscurumEpilobium obscurum
Epilobium obscurum

Fotografováno dne 12. 8. 2012 (Česko, Čechy, vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Strouhy).