Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis komoricensis
Rozšíření: Areál druhu není zatím dobře známý, vyskytuje se na Slovensku od Strážovských vrchů a Považského Inovce až po Slovenský raj a Čiernou horu. V ČR neroste.
Ekologie: Druh roste v podhorském a horském stupni, typickými stanovišti jsou listnaté i jehličnaté lesy, okraje lesních cest, vyhledává vápnitý podklad.
Popis: Autogamický kruštík, má výšku 30–50 cm. Lodyha je světle až tmavěji zelená, při bázi nafialovělá. Listy vejčitě kopinaté, zelené. Květy jsou uspořádané v hroznovitém květenství v počtu 10–40. Přední část pysku – epichil – je na bázi příčně zvlněný, vpředu zašpičatělý se špičkou většinou nazpět zahnutou, mezi bazálními hrbolky je většinou nápadný růžový pruh. Viscidium chybí, blizna k ose sloupku může být kolmo nebo šikmo postavená.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je kruštík komorický z hlediska ohrožení zařazen mezi potenciálně ohrožené druhy, je zde také chráněn zákonem (NT/§). Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Druh byl pojmenován podle lokality Komorice ve Strážovských vrších. Popsán byl v roce 1996.
Epipactis komoricensisEpipactis komoricensis
Epipactis komoricensisEpipactis komoricensis
Epipactis komoricensis
Epipactis komoricensis
Fotografováno dne 26. 7. 2006 (Slovensko, Muránská planina).