Syn.: Epipactis helleborine subsp. leptochila (Godf.) Soó, Epipactis muelleri var. leptochila (Godfery) P. D. Sell, Epipactis viridiflora var. leptochila Godfery, Helleborine leptochila (Godfery) Druce
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis leptochila subsp. leptochila
Rozšíření: Roste v západní a střední Evropě, na sever zasahuje do Británie a Dánska, na jih do Pyrenejí a do Středozemí, na východ na Slovensko. Nové nálezy ovšem nelze vyloučit. Taxon byl u nás rozpoznán teprve v roce 2008, později k němu byly přiřazeny dříve nalezené typy z Doupovských hor a od Větruše. U nás roste velmi vzácně v Českém středohoří a v Doupovských horách.
Ekologie: Roste ve stinných nebo polostinných listnatých lesích s nezapojeným nebo chybějícím bylinným patrem, převážně v květnatých bučinách nebo dubohabřinách, na půdách obohacených o vápenaté báze, u nás na bazických vyvřelinách. Vystupuje až asi do 1500 m n. m. Kvete v červenci.
Epipactis leptochila subsp. leptochila
Popis: Vytrvalá bylina s dlouhým oddenkem, vysoká 25–70 cm. Lodyha je na bázi lysá, pod květenstvím pýřitá. Lodyžní listy v počtu 4–7 jsou vejčité až vejčitě kopinaté, přisedlé, zelené. Květenstvím je řídký mnohokvětý klas s 15–30 květy, vřeteno je hustě pýřité, dolní listeny jsou úzce kopinaté, 2–4krát delší než květy. Květy jsou otevřené až široce otevřené, vnější okvětní lístky jsou kopinaté, podlouhle zašpičatělé, světle zelené, postranní vnitřní okvětními lístky jsou vejčitě kopinaté, podlouhle zašpičatělé, bělavě zelené nebo narůžovělé. Pysk je rozčleněný na epichil a hypochil. Epichil ve zcela otevřených květech je přímý, dopředu směřující nebo jen na vrcholu nazpět ohnutý, úzce trojúhelníkovitý, dlouze zašpičatělý, zřetelně delší než široký, alespoň na bázi s nahoru ohrnutými okraji, má malé bazální hrbolky, zbarven je na okraji zelenavě, uprostřed narůžovělě nebo bělavě. Vchod do hypochilu je dole úzký a nahoře široký (připomínající písmeno Y), hypochil je miskovitě prohloubený, uvnitř tmavě růžový. Sloupek je štíhlý, prašník zřetelně stopkatý, brylky z poloviny své délky vyčnívají z klinandria, vyplňují jen jeho část, z boku je tedy skrz klinandrium vidět. Blizna je šikmá k ose sloupku, lepivá žlázka je nefunkční, brzy zasychající. Semeník je úzce vejcovitý, šikmo dolů směřující, stopkatý, roztroušeně chlupatý. Plodem je hranatá tobolka s velmi drobnými semeny.
Záměny: Rozeznávání „zelenokvětých“ kruštíků je nesnadné, z našich jsou nejpodobnější kruštík přehlížený (Epipactis leptochila subsp. neglecta), který má zřetelně nazpět zahnutý pysk a kruštík podhorský (E. leutei), který má zřetelnou žlázku.
Ohrožení a ochrana: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1r), na Slovensku se řadí ke zranitelným druhům a je chráněn zákonem (VU/§). Vztahuje se na něj i ochrana CITES.
Epipactis leptochila subsp. leptochilaEpipactis leptochila subsp. leptochila
Epipactis leptochila subsp. leptochila
Epipactis leptochila subsp. leptochila
Epipactis leptochila subsp. leptochila
Fotografováno dne 19. 7. 2014 (v Ústí nad Labem).