České mená: kruštík dlouholistý (Danihelka et al. 2012)
Slovenské mená: kruštík Voethov (Vlčko et al. 2003)
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis voethii
Rozšírenie: Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko a Česko, na Slovensku v Slovenskom krase a Bielych Karpatoch. Druh bol opísaný z Rakúska (Niederösterreich, Bisamberg).
Ekológia: Teplé dubovo-hrabové lesy na vápenatých pôdach, v pahorkatinách, okraje lesov, potokov. Kvitne v júli.
Epipactis voethii
Opis: Trváca rastlina nižšieho až stredného vzrastu, je 15–45(–60) cm vysoká. Listy v počte 4–7 sú úzko kopijovité, zelené až žltozelené, 6–10 cm dlhé a 1–3 cm široké, sú viac-menej vodorovne odstávajúce, dolný listeň dlhý 1–4 cm, listová žilnatina je zreteľná. Listene sú úzko kopijovité, spodné nie vždy dlhšie ako kvety. Riedke páperisté súkvetie je jemne chlpaté, obsahujúce 8–15(–30) visiacich, otvorených, ružovo-zelených kvetov. Kvetné stopky sú nápadne dlhé, až do 10 mm, viac menej ohnuté. Extratepaly sú zvonka zelené, bočné zvnútra trochu bledšie, 9–10 mm dlhé a 4–5 mm široké a stredná je trochu kratšia, intratepaly sú zvonku belavozelené, zvnútra belavé, na okrajoch ľahko červenkasté, asi 7 mm dlhé a 4 mm široké. Epichil je srdcovitý, zašpicatelý, na okraji trochu zvlnený, rovnako široký jako dlhý, 0,3–0,5 cm, alebo mierne kratší, bledo až intenzívne ružový, naspäť ohnutý, bazálne hrbolčeky velké, ružové alebo zelené, vchod do hypochilu úzky. Hypochil je hrnčekovitý, zvonka biely až zelenkavý, vnútri bledohnedý a červenohnedastý do olivovozelena. Viscídium je prítomné, je ale nefunkčné a malé. Semenníky sú zelené a tenké. Autogamický druh.
Ohrozenie a ochrana: V Česku je zaradený medzi silno ohrozené druhy (C2r), je chránený medzinárodnou dohodou CITES.
Poznámka: Druh bol opísaný v roku 1993 a pomenovaný po objaviteľovi menom Walter Vöth. Výskyt v SR bol zistený v roku 1997.
Epipactis voethiiEpipactis voethii
Epipactis voethii
Epipactis voethii
Foto: júl 2011 (Slovensko, Malé Karpaty).