Syn.: Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin – cídivka zimní
Čeľaď: Equisetaceae DC. – přesličkovité / prasličkovité
Equisetum hyemale
Rozšírenie: Druh s cirkumpolárnym areálom. V Európe sa vyskytuje na Islande, na Britských ostrovoch a vzácne roztrúsene na severe Pyrenejského polostrova. Súvislý výskyt zasahuje od pobrežia Atlantiku cez celú strednú Európu, takmer celou Škandináviou (okrem severu), na juhu v alpskej oblasti a v Apeninách a na Balkáne. Vzácne Kaukaz, na východ cez európsku časť Ruska až po Ural, odkiaľ roztrúsene pokračuje výskyt až na Ďaleký východ. Roztrúsený výskyt je známy aj zo Severnej Ameriky.
V Českej republike je známy vzácne roztrúsený výskyt takmer z celého územia. Na Slovensku veľmi vzácne na juhu, o čosi hojnejšie v horských oblastiach, napr. Slovenský raj, Nízke Tatry alebo podhorie Západných Tatier.
Ekológia: Vyskytuje sa v krovinách, riedkych lesoch a na ich okrajoch, sekundárne napr. v cestných priekopách, na vlhkých lesných svetlinách a na brehoch vodných tokov. Vyžaduje piesočnaté, skeletnaté, vlhké, vápenaté i oglejené pôdy. V nížinách sa vyskytuje zriedkavo, od pahorkatín do horských polôh.
Opis: Trváca rastlina so zvislým, čiernym, článkovaným podzemkom. Nadzemné výhonky priame, vždyzelené, drsné, vysoké 30–70(–150) cm, v priemere do 6 mm, spravidla nerozkonárené, prezimujúce. Pošvy dlhé aj široké 7 mm, valcovité, pritlačené, čierne, horné len s 2 priečnymi pásikmi, zuby čiarkovito šidlovité, čiernohnedé, často po 2–4 sa spájajúce, skoro opadavé, centrálna dutina široká 2/3–9/10 priemeru byle. Strobilus 10–15 mm, vajcovitý, končistý, najvyšší zahalený zvonkovitou pošvou. Kvitne od júna do augusta.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku nepatrí medzi príliš ohrozené druhy, jednotlivé lokality môže ohrozovať ťažba v lesných porastoch alebo priama likvidácia lokalít, napr. stavebnou činnosťou. Prasličkovka zimná nie je v SR zaradená medzi chránené druhy rastlín, v Česku patrí k druhom silne ohrozeným (C2r) a zákonom chráneným (§2). Chráneným druhom je i v Maďarsku.
Poznámka: Nenápadný druh často unikajúci pozornosti, jeho presnejší výskyt nie je celkom známy, na Slovensku ale patrí medzi relatívne vzácne druhy.
Equisetum hyemaleEquisetum hyemale
Equisetum hyemale
Foto: 30. 5. 2006 (Slovensko, Slovenský raj).