Syn.: Equisetum ramosum Gilib., Equisetum capillare Hoffm., Equisetum umbrosum Lapeyr., Allostelites sylvaticum (L.) Börner
Čeleď: Equisetaceae DC. – přesličkovité
Eguisetum sylvaticum
Rozšíření: Druh je rozšířen v severní polovině severní polokoule, s centrem rozšíření ve střední a severovýchodní Evropě a na Sibiři, odtud zasahuje až do severovýchodní části Ruska. Chybí ve Středomoří. V Severní Americe je druh rozšířen v celé severní části kontinentu se soustředěnějším výskytem na severovýchodě. U nás roste na celém území od podhůří do vysokých poloh. Na Slovensku je rozšíření od podhůří taktéž po celém území.
Ekologie: Roste především na kyselých vlhkých půdách, zejména v lesních komplexech, ale i na otevřených vlhkých stanovištích. Přeslička lesní s objevuje nejčastěji ve vlhkých lesích, zejména v olšinách a smrčinách, na prameništích, podél drobných toků, a také v rašelinných společenstvech.
Popis: Vytrvalá rostlina se dvěma typy lodyh – jarními plodnými a letními sterilními; zprvu nevětvené nezelené plodné jarní lodyhy později vytvářejí přesleny větví, takže se podobají jalovým letním lodyhám. Letní sterilní lodyhy až 60 cm vysoké, hluboce rýhované, členěné 10–18 plochými žebry, pochvy větve nafouklé, větvení je přeslenité, jednotlivé větve zelené barvy, dále až 3× větvené, rýhované. Soubor větví celé rostliny je často obloukovitě převislý. Plodné lodyhy vyrůstají na jaře do výšky maximálně 30 cm, jsou pouze slabě rýhované, nevětvené, nejdříve světlé, později až hnědočervené. Na vrcholu je až 3 cm dlouhý výtrusnicový klas. Výtrusy dozrávají v dubnu až květnu.
Eguisetum sylvaticumEguisetum sylvaticum
Eguisetum sylvaticumEguisetum sylvaticum
Fotografováno dne 27. 7. 2007 (Krušné hory) a 3. 5. 2008 (Slavkovský les).