Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica alopecurus
Rozšíření: Pochází z Jihoafrické republiky, roste v provinciích Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Free State, Gauteng a Mpumalanga, zasahuje i do Lesotha.
Ekologie: Roste v horských trávnících s účastí nízkých keříků, často spolu s dalšími vřesovci, smily a růžovitou dřevinou Leucosidea sericea.
Erica alopecurus
Popis: Stálezelený přímý keřík, dorůstá výšky 35–50(–80) cm, větvičky jsou chlupaté, postranní větve jsou krátké a přímé. Listy jsou uspořádané v 4četných přeslenech, jsou jehlicovité, žlábkovité, přitisklé, chlupaté. Květy vyrůstají v hustých válcovitých hroznech 2,5–7,5 cm dlouhých; květní stopky jsou chlupaté, nesou 3 listeny; květy jsou 4četné; kališní lístky jsou čárkovité až štětinovité, asi 3 mm dlouhé, pýřité; koruna je baňkovitá až vejcovitá, až 5 mm dlouhá, růžová nebo bílá, chlupatá, s rozestálými cípy; tyčinek je 8, kratších než koruna, s přívěsky na prašnících; semeník je chlupatý, čnělka nedosahuje k ústí koruny. Plodem je tobolka.
Poznámka: Uspořádáním květů nápadný vřesovec; nejvíce se podobá druhu Erica hippurus, který roste v okolí Malmesbury v Kapské provincii. Od něj se však liší menšími květy bez vyniklé čnělky a 4četnými přesleny listů (E. hippurus má přesleny 3četné).
Erica alopecurus
Erica alopecurus
Erica alopecurus
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 17. 9. 2018 (Lesotho, pohoří Maloti, Ts’ehlanyane National Park).