Syn.: Erica bacciformis Salisb., Erica moniliformis Salisb., Ericoides baccans (L.) Kuntze, Pachysa baccans D. Don
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica baccans
Rozšíření: Druh s velmi malým areálem v severní polovině Kapského poloostrova v provincii Western Cape v Jihoafrické republice, vyskytuje se jen od jižního okraje Kapského Města po městečko Simonstown. V Austráli patří mezi oblíbené okrasné druhy a na jihozápadě a východě kontinentu občas zplaňuje.
Ekologie: Roste ve formaci fynbos na kyselých, živinami extrémně chudých pískovcích, v území s vyhraněným klimatem s četnými zimními dešti a dosti dlouhým, velmi suchým a horkým létem. Kvete na jaře, květy jsou oyplovány hmyzem. Požáry keře nepřežijí, ale na spáleništích dobře klíčí semena.
Erica baccans
Popis: Metlovitě větvený statný keř, vysoký 1–2(–2,5) m; větve směřují šikmo vzhůru a jsou lysé. Listy jsou uspořádány v čtyřčetných přeslenech, jsou odstálé až přímo odstálé, jehlicovité, lysé. Čtyřčetné květy rostou ve čtveřicích na koncích větviček; květní stopky jsou lysé; listeny pod květy jsou 3, sytě růžové; kališní lístky jsou člunkovité, světleji narůžovělé, lysé, téměř tak dlouhé jako koruna; koruna je baňkovitá až kulovitá, 3–5 mm dlouhá, růžová, lysá, 4 cípy jsou rozestálé, většinou sytěji růžové; tyčinek je 8, kratších než koruna, s přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka je kratší než koruna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Ačkoli druh je velmi lokální, jeho populace jsou silné a nevykazují negativní trend. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je proto zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Erica baccans
Erica baccans
Erica baccans
Erica baccans
Erica baccans
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kapské Město, severní svahy Stolové hory) a 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).