Syn.: Erica crinifolia Salisb., Ericoides cerinthodes (L.) Kuntze
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica cerinthoides
Rozšíření: Druh s dosti rozsáhlým areálem v Jihoafrické republice, roste v provincii Western a Eastern Cape od Kapského poloostrova až po East London, izolované lokality jsou i v provinciích Free State, KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga a snad i Limpopo. Vyskytuje se rovněž v Lesothu a Svazijsku.
Ekologie: Roste převážně ve formaci fynbos, ale i v jiných typech suchých travinobylinných stanovišť na mělkých kamenitých nebo písčitých, vysýchavých půdách s nedostatkem přístupných živin. Lokality leží převážně v území se zimními srážkami, menší část ale i v oblastech se srážkami letními. Kvete po celý rok. Vůči požárům je odolný a snadno regeneruje z přežívajících pupenů na bázi.
Erica cerinthoides
Popis: Drobnější keřík dosahující výšky 30(–120) cm; větve jsou přímé, odstále chlupaté nebo lysé. Listy jsou uspořádány ve čtyřčetných přeslenech, jsou přímo odstálé, jehlicovité, lysé nebo chlupaté. Květenstvím jsou krátké husté hrozny na koncích větviček; květní stopky jsou lysé nebo chlupaté; listeny pod květy jsou 3; květy jsou čtyřčetné; kališní lístky jsou červené, chlupaté, dosahující sotva do čtvrtiny délky koruny; koruna je trubkovitá, červená, růžová nbo nachová, chlupatá, na konci jakoby zaškrcená, s 4 velmi krátkými cípy; tyčinek je 8, kratších než koruna, s přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, chlupatý, čnělka z koruny nevyčnívá. Plod je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) se tento druh dostal do skupiny taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern), zejména pod vlivem početných populací na relativně velkém prostoru.
Erica cerinthoides
Erica cerinthoides
Erica cerinthoides
Erica cerinthoides
Fotografovali Věra Svobodová, dne 20. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Table Mountain National Park, Chapmans Peak Drive), a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof).